Till innehållet
Allmänt

Mikko Ollikainen leder Österbottens första välfärdsområdesfullmäktige

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
På måndagen den 7 mars sammankom Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige till sitt historiska, första sammanträde.

Vid det första sammanträdet utsågs ett presidium för välfärdsområdesfullmäktige. Till ordförande för Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige utsågs Mikko Ollikainen (SFP). Till första vice ordförande utsågs Kim Berg (SDP), till andra vice ordförande Joakim Strand (SFP), till tredje vice ordförande Marko Heinonen (Saml.) och till fjärde vice ordförande Johanna Borg (SFP).

– Vi bygger nu upp något helt nytt. Det ska hålla i årtionden för att österbottningarna, oberoende av modersmål eller boningsort, ska få en god vård och omsorg i framtiden. Starten är viktig och för nya fullmäktige gäller det nu att kunna se helheter och tänka långsiktigt, säger Mikko Ollikainen.

– Som riksdagsledamot är jag van att jobba för hela Österbotten. Det är en stor ära att få leda historiens första välfärdsområdesfullmäktige i Österbotten. Jag är ödmjukt tacksam förtroendet och jag ska förvalta uppdraget enligt bästa förmåga, säger Mikko Ollikainen.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsatte en styrelse för välfärdsområdet

Välfärdsområdesfullmäktige tillsatte också en styrelse för välfärdsområdet och beslutade om sammansättningen i styrelsen. Till ordförande utsågs Anne Salovaara-Kero (SFP). Till första vice ordförande utsågs Peter Sjökvist (SDP) och till andra vice ordförande Katja Rajala (Saml.).

– Jag är oerhört tacksam för det stora förtroendet. Det känns bra att på allvar få börja arbeta för frågor som politiskt alltid varit viktiga för mig. Vi har ett stort uppdrag framför oss, men vi har alla förutsättningar att lyckas. Det gör vi genom genuint samarbete och med fokus på målsättningen: en högkvalitativ och fungerande service för alla i Österbotten, säger Anne Salovaara-Kero.

Till ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen utsågs även Carola Lithén (SFP), Sari Somppi (SFP), Annica Haldin (SFP), Hans-Erik Lindqvist (SFP), Gösta Willman (SFP), Päivi Karppi (SF), Rainer Bystedt (SFP), Joacim Sandbacka (SFP), Mervi Rantala (SDP), David Pettersson (KD).

Sammansättningen för det välfärdsområdesfullmäktige som valdes genom välfärdsområdesvalet i januari hittas på välfärdsområdets webbplats. Även välfärdsområdesstyrelsens sammansättning hittas på vår webbplats.

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör ledigförklaras

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade inrätta och ledigförklara tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Välfärdsområdesfullmäktige förordnade samkommunens direktör Marina Kinnunen att sköta tjänsten som välfärdsområdesdirektör på visstid vid sidan av sin egen tjänst tills en ordinarie direktör har utsetts.

Arbetsfördelningen mellan fullmäktigeförsamlingarna och styrelserna

I år ska välfärdsområdesfullmäktige och -styrelsen ta ställning till frågor som påverkar den service som kommer att erbjudas i Österbotten från och med början av år 2023, exempelvis strategin och budgeten.

Hittills har det självstyrande välfärdsområdets verksamhet och förvaltning beretts av ett temporärt beredningsorgan som berett sådana ärenden som välfärdsområdesfullmäktige ska ta beslut om. Det temporära beredningsorganet avslutar sitt arbete nu när välfärdsområdesfullmäktige konstituerat sig och inlett sin mandatperiod.

Fullmäktige och styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde fortsätter sitt arbete under hela år 2022 och beslutar om ärenden som berör samkommunen. År 2023 minskar samkommunsfullmäktiges och -styrelsens uppgifter – och då kommer de att fokusera sig på upplösningen av samkommunen.