Till innehållet
Allmänt

Majoriteten av personalen i Österbottens välfärdsområde har det skydd som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar


I Österbottens välfärdsområde har man förberett sig inför att den nya temporära paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar ska träda i kraft. Enligt den nya paragrafen har social- och hälsobranschens arbetsgivare skyldighet att se till att personalen är skyddad mot covid-19. Målet med lagändringen är att skydda såväl kunder och patienter som personal inom social- och hälsovården. Den temporära ändringen träder i kraft den 1 februari.

Största delen av personalen är skyddade genom vaccin

I januari har man i Österbottens välfärdsområde kartlagt vaccinskyddet bland personalen. Kartläggningen är tänkt att bli klar inom februari. Paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar gäller personalen på alla enheter där man har närkontakt med patienter och kunder.

– I praktiken gäller det här nästan alla enheter och yrkesgrupper i välfärdsområdet. Lyckligtvis har de flesta av våra arbetstagare tagit vaccinet. Vi hoppas att alla som inte tagit vaccinet ännu gör det, konstaterar chefsöverskötare Marjo Orava.

För att få information om personalens vaccinstatus har man bett personalen att lämna in coronaintyget som finns på Mina Kanta-sidorna till sin chef. Skyddet kan påvisas med antingen två vaccindoser eller med kombinationen en vaccindos och genomgången sjukdom. I ett senare skede kommer tre vaccindoser att krävas. Om man haft covid-19 någon gång de senaste sex månaderna räcker det som skydd tills man kan ta den första dosen.

Ovaccinerade erbjuds andra uppgifter i mån av möjlighet

Den nya paragrafen tvingar inte någon att ta vaccinet, utan det är fortfarande frivilligt att vaccinera sig. I första hand försöker man hitta andra uppgifter åt ovaccinerade, uppgifter som inte innehåller den närkontakt som nämns i lagen.

– Ersättande arbete finns i viss utsträckning, men visst är det utmanande. Vi hoppas att personalen vaccinerar sig för att få skyddet, säger Marjo Orava.

Personalen kommer att få mer information om lagändringen den här veckan. Som bäst utreds vilka åtgärder som ska vidtas för att trygga tillgången till service under tiden som kartläggningen framskrider och tills personalen fått komplett vaccinskydd. Enligt lagen är det också möjligt för arbetsgivaren att avbryta löneutbetalningen om det inte finns något ersättande arbete. I nuläget har inga löneutbetalningar avbrutits. Ersättande arbete kan exempelvis vara uppgifter som går att göra på distans. Ändringen är i kraft till slutet av år 2022.

Det finns bra med vaccin och en del av de ovaccinerade har redan tagit den första dosen till följd av lagändringen. Det är inte för sent att vaccinera sig, utan det går fortfarande fint att påbörja vaccinationsserien. Skyddet som föreskrivs i lagen blir fullständigt efter två vaccindoser eller då den som haft covid-19 tagit sin första dos. För tillfället ges den andra vaccindosen sex veckor efter den första.

Också andra sätt än vaccin används för att minska exponeringsrisken

När den temporära paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar var under beredning hade omikronvarianten ännu inte spridits så mycket i Finland. I och med varianten har allt fler blivit smittade trots att de varit vaccinerade.

– Vaccinet ger fortsättningsvis ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Dessutom bär inte en som haft sjukdomen och blivit vaccinerad på smittan i lika stor utsträckning, vilket innebär att hen inte sprider smittan vidare lika lätt som en ovaccinerad. Risken för att man behöver sjukhusvård är mycket högre om man är ovaccinerad, även om det handlar om varianten omikron, påminner Marjo Orava.

I Österbotten får allt fler den tredje dosen och man har även börjat vaccinera barn. Inom social- och hälsovården har man också vidtagit andra åtgärder som komplement till vaccinet för att öka skyddet mot covid-19.

– På varje enhet har man intensifierat handhygienen och alla använder munskydd. Också städningen har intensifierats. Ingen kommer till jobbet om de har symtom och personalen testar sig med låg tröskel, på så sätt kan vi snabbt fånga in eventuella smittfall. Dessutom följer vi sammankomstbegränsningarna och håller pauser i skift för att minimera exponeringarna, berättar chefsöverskötare Marjo Orava om skyddsåtgärderna.