Till innehållet
Allmänt

Ljusglimtar i coronaläget

kuvituskuva

Coronaläget i Österbotten tycks lugna ner sig en aning, antalet fall har sakta sjunkit de senaste tre veckorna.

– Det sjunkande antalet fall ger oss hopp, men det är fortfarande många som behöver sjukhusvård, vilket belastar hälso- och sjukvården. Nu är också andra sjukdomar som lätt smittar i rörelse, bland annat norovirus. Därför hoppas vi att alla fortsätter följa hygienföreskrifterna, konstaterar Peter Nieminen, chefsöverläkare i Österbottens välfärdsområde.

I fortsättningen ska man boka tid till coronatest

Officiellt coronatest rekommenderas i nuläget för gravida, social- och hälsovårdsanställda i kundarbete samt personer i riskgrupp som har svåra coronavirussymtom. För övriga räcker det i regel med självtest som tas hemma.

I fortsättningen är det tidsbokning som gäller för österbottningar som behöver ett officiellt coronatest. Den sista drop in-testningen stänger efter veckoslutet, då testpunkten på Kaserntorget i Vasa håller öppet sista dagen på lördag 9.4. Information och instruktioner för tidsbokning finns på coronatest och anvisningar -sidan.

Äldre får fjärde vaccindosen

I Österbotten har man börjat ge den fjärde dosen coronavaccin till äldre. Den fjärde vaccindosen erbjuds till alla över 80 år och till boende på vårdhem för äldre. Den fjärde coronavaccindosen kan ges då det gått 3 månader sedan den tredje dosen. En fjärde coronavaccindos rekommenderas också för alla över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Då man vill boka tid till coronavaccination ska man följa anvisningarna för den egna hemkommunen. Information om vaccinationsställena och tidsbokningen finns på coronavaccinationer -sidan.

Vaccination på Korsholms hälsocentraler

På Korsholms mindre hälsostationer kommer det i april att ordnas vaccinationsdagar för att ge den fjärde dosen till alla som är över 80 år. Vaccinen ges med tidsbokning på förmiddagarna och utan tidsbokning på eftermiddagarna. Den som inte har bokat tid kan komma till mottagningen mellan klockan 12.30–13.30.  Tidsbokningen är öppen på vardagar klockan 8–12 på telefonnummer 06 3277 000. Om dessa dagar inte passar kan de som är över 80 år också boka tid till Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby för att få den fjärde dosen.

Vaccinationsdagar i Korsholm:

6.4 – Replot Hälsostation

7.4 – Kvevlax Hälsostation

12.4 – Solf Hälsostation

19.4 – Helsingby Hälsostation

20.4 – Replot Hälsostation

21.4 – Kvevlax Hälsostation

En lägesbild över epidemin 5.4 hittar du på sidan epidemiläget och rekommendationer.