Till innehållet
Allmänt

Linda Jakobsson-Pada utsågs till förvaltningsdirektör för välfärdsområdet


Ekonomie magister, ekonom Linda Jakobsson-Pada har valts till förvaltningsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Jakobsson-Pada ansågs vara den lämpligaste för uppgiften.  Styrelsen för samkommunen fattade ett enhälligt beslut vid sitt sammanträde den 5 juli.

– Välfärdsområdet får en erfaren sakkunnig som förvaltningsdirektör som är motiverad att genomföra en av historiens största reformer tillsammans med oss, säger styrelsens ordförande Hans Frantz.  

Tjänsten var lediganslagen under tiden 16.6.2022–30.6.2022. Behörighetskraven för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen och goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål. Inom den utsatta tiden söktes tjänsten av 5 personer, varav alla uppfyllde behörighetsvillkoren.

Beslutsfattandet år 2022:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.