Till innehållet
Allmänt

Kunder får den service som de behöver även om verksamhetsställen stängs

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Vid sitt sammanträde den 28 augusti godkände välfärdsområdesstyrelsen de åtgärder som ska vidtas utgående från framtids- och anpassningsprogrammet. Listan över åtgärder innehåller både satsningar på nya, lättare serviceformer och stängningar av mindre verksamhetsenheter.

Vid sammanträdet betonade styrelsen vikten av förebyggande tjänster men också vikten av att man ständigt utvecklar nya serviceformer, såsom digitala tjänster, för invånarna i välfärdsområdet.

För att främja delaktigheten tillsatte styrelsen ett mångkulturellt klientråd och gav en representant för ungdomsfullmäktige yttrande- och närvarorätt vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden.

Lagstadgade tjänster tryggas och behövande ges vård

Det nuvarande servicenätet är inte ett resultat av noggrant övervägande och noggrann planering utan en summa av 19 olika organisationers lösningar, och det därför verksamheten nu behöver förändras.

– Vi vidtar dessa åtgärder för att vi ska kunna erbjuda människorna i vårt välfärdsområde en bättre fungerande servicehelhet men också för att kunna trygga servicen i framtiden. Vi genomför de här förändringarna behärskat och under ständig uppföljning för att smidigt kunna reagera på eventuella problem. Även efter den här förändringen kommer invånarna i regionen att erbjudas social-, hälsovårds- och räddningstjänster av vår egen personal, försäkrar välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

I nuläget uppskattar man att man under åren 2023–2026 måste spara 95 miljoner euro, varav 10 miljoner ska sparas under år 2023.

De minsta och sårbaraste hälsostationerna och tandklinikerna stängs

I fortsättningen kommer välfärdsområdet att ha nio social- och hälsocentraler som kommer att vara belägna i Kristinestad, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå (Oravais) samt 13 välfärdsstationer som kommer att vara belägna i Kaskö, Korsnäs, Kronoby (Nedervetil, Kronoby och Terjärv), Larsmo, Pedersöre (Esse), Vasa (Dammbrunnen, Korsnäståget, Sundom + Lillkyro) och Vörå.

Dessutom kommer i synnerhet äldre att få vissa social- och hälsovårdstjänster vid välfärdsområdets övriga verksamhetsställen i Bergö, Kristinestad, Närpes och Replot. Tre av tandklinikerna stängs.

Förändringarna i servicenätet i praktiken:

 • Esse tandklinik stängs.
 • Oravais tandklinik stängs.
 • Korsnäs tandklinik stängs. En mobil enhet piloteras på hösten 2023.
 • Maxmo hälsostation stängs.
 • Särkimo mottagningsenhet stängs.
 • Solf hälsostation stängs.
 • Lillkyro mödrarådgivning flyttar till Vasa och Laihela.
 • Pörtom hälsostation stängs.
 • Övermark hälsostation stängs.
 • Töjby hälsostation stängs.
 • Verksamheten vid barnrådgivningen i Kaskö flyttar till Närpes familjecenter.

– Servicen vid de verksamhetsställen som nu stängs är sårbar på grund av att de här enheterna har en så liten personal. Den här personalen kommer att flyttas till våra andra verksamhetsställen, och kunderna kan uträtta sina ärenden antingen på det närmaste verksamhetsstället eller välja en annan lämplig hälsostation. I fortsättningen kan vi bättre trygga verksamheten under frånvaron. Närservicen bistås även med mobila enheter, förtydligar verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö som ansvarar för social- och hälsocentralerna i välfärdsområdet.

Alla befintliga klienter tryggas boendeplats

Välfärdsområdet satsar på att stöda hemmaboende, och i slutet av året 2023 ska användningen av välfärdsteknologier utökas i de tjänster som ges i hemmet och samtidigt ska användningen av läkemedelsrobotar utvidgas. Också distansläkarservicen ska utvecklas.

I Österbottens välfärdsområde har man fler platser med heldygnsomsorg än i det övriga Finland. Välfärdsområdet har haft 1 921 platser, men alla platser har inte varit i användning.

– I enlighet med det här beslutet kommer vi i fortsättningen att ha 1 865 platser. Många av de platser som nu dras in har redan tillfälligt varit ur bruk. Förändringarna i boendeplatserna genomförs dynamiskt och behärskat, och ingen av de befintliga klienterna blir utan boendeplats. Förändringen kan ändå innebära att en del klienter erbjuds en ny boendeplats, säger verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk som ansvarar för hem- och boendeservicen.

Framtida förändringar vid omsorgsenheter med verksamhet 24/7:

BoendeserviceenhetBeräkningsmässigt platsantal tidigareBeräkningsmässigt platsantal i fortsättningenAntalet klienter som påverkas av förändringen
Kristinahemmet58530
Åldersro33284
Mariahemmet och Toves stuga24191
Pörtehemmet1715
Björkbacka77700
Heimbo30220
Hagalund51380
BoendeserviceenhetBeräkningsmässigt platsantal nuVerksamheten i fortsättningenAntalet klienter som påverkas av förändringen
Emilia centret10Seniorbostäder om byggnadens ägare så beslutar10
Solrosen15Seniorbostäder om byggnadens ägare så beslutar12
Alvina12Ändras till intervallplatser8
Westerhemmet B10Ändras till intervallplatser10
Solgård10 temporära platserÄndras till beständiga platser10
Solhörnan15 dygnet-runt-platser och 15 vanliga platser30 dygnet-runt-platser15

I fortsättningen ska intervallvård erbjudas vid enheter som är specialiserade på intervallvård

Intervallvård erbjuds till både närståendevårdare för att de ska få en paus och till klienter inom hemvården för att främja deras funktionsförmåga.

– Den största förändringen i intervallvårdsplatserna kommer att ske i det södra området där platsantalet kommer att öka. Förändringen kommer att ge vår personal en möjlighet att specialisera sig på intervallvård, säger Pellfolk.

Kommande förändringar:

Södra området

Nuläget: 13–16 platser fördelade på olika boendeenheter och allmänmedicinska vårdenheter.   

I fortsättningen: 22 platser fördelat på två enheter: 12 platser i Närpes och 10 platser i Malax.

Mellersta området

Nuläget: 52 platser fördelat på fem enheter och 2–4 platser på olika boendeenheter.

I fortsättningen: 52 platser fördelade på fem boendeenheter: 40 platser i Vasa och 12 platser i Korsholm.

Norra området

Nuläget: 32 platser fördelat på två enheter och 5–6 platser fördelade på olika boendeenheter och allmänmedicinska avdelningar

I fortsättningen: 32 platser fördelat på två enheter i Jakobstad och Pedersöre.

Den korttidsvård som ges på medicinska grunder fortsätter på de allmänmedicinska vårdavdelningarna.

Digitala tjänster och tjänster som ges i hemmet kommer att erbjudas i hela välfärdsområdet

För tillfället håller man på att utvidga den elektroniska tidsbokningen för att den ska kunna användas i hela välfärdsområdet och inom flera olika tjänster. Bedömningar av vårdbehov görs på distans och även distansmottagningsverksamheten ska utvecklas. Tjänsten Omaolo och chattjänsten är exempel på välfärdsområdets nuvarande elektroniska tjänster, medan den effektiverade hemrehabiliteringen och jourens mobila enhet är exempel på nya tjänster som ska ges i hemmet.

– Vi har nu digitala tjänster som är klara att tas i bruk och antalet kommer att öka märkbart i höst, säger strategi- och utvecklingsdirektör Suvi Einola.

Många satsningar på service för äldre, unga och barn

Familjerådgivningsverksamheten ska utökas och utvecklas att omfatta hela välfärdsområdet. Och i familjearbetet och det effektiverade familjearbetet ska den egna verksamheten utökas, liksom i den hemservice som erbjuds till barnfamiljer.

– Vi kommer att starta en seniorrådgivning och fortsätta att vidareutveckla verksamheten på familjecentret. Dessutom kommer vi att anställa psykiatriska sjukskötare för årskurserna 7–9 och för andra stadiets läroinrättningar, bekräftar Svartsjö.

Delaktigheten främjas bland annat via ett mångkulturellt klientråd

Styrelsen beslutade också att tillsätta ett mångkulturellt råd för Österbottens välfärdsområde för nyanlända personer och personer med utländsk bakgrund som själva flyttat till Finland eller vars föräldrar flyttat till Finland vars ena förälder är född utomlands. Tio till femton personer ska utses till det här rådet vars mandattid sträcker sig från 1.10.2023 till 31.5.2025.

Medlemmarna i det mångkulturella rådet ska till ålder, kön, boningsort, kulturella bakgrund och språk representera invånarna i välfärdsområdet så mångsidigt som möjligt. Medlemmarna bör förstå svenska eller finska åtminstone tämligen bra. Här får du mer information om medlemmarna.

Dessutom får varje medlem i välfärdsområdets ungdomsfullmäktige i tur och ordning en möjlighet att delta välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden med yttrande- och närvarorätt som representant för ungdomsfullmäktige tack vare ett initiativ från välfärdsområdets ungdomsfullmäktige.