Till innehållet
Allmänt

Konstprojektet i H-huset framskrider enligt plan


Konstprojektet i H-nybyggnation har nu beretts intensivt i ett år och förverkligandet av konstverken framskrider i linje med det konstprogram som godkändes år 2020. Nu har de sista konstnärerna för projektet utsetts och konstnärerna arbetar med sina skapelser i sina arbetsrum. Dessutom har monteringen av de fototapeter som valdes tidigare genom en öppen utlysning påbörjats.

De konstprojekt som genomförs på H-huset enligt tidtabellen och alla skisser över de konstverk som ska ges plats i sjukhuset har nu färdigställts. Dessutom har man valt tre konstnärer för de sista verken i den konsthelhet som enligt sjukhusets konstprogram ska placeras i väntrum. Konstnärerna är skulptör Paula Blåfield från Vasa, bildkonstnär Geir Byrkjeland från Vasa och konstnär Elina Försti från Luoma-aho. De här konstnärerna valdes liksom de övriga konstnärerna, med undantag av de konstnärer som ska skapa sjukhusets huvudverk, genom en öppen portofolieansökan som arrangerades på våren 2021.

Arbetet med sjukhusets huvudverk Exuvia framskrider och konstnärerna Pekka och Teija Isorättyä har bland annat bearbetat tiffanyglas för sländans vingar, färdigställt den glasblåsta delen av verket och smitt ben till sländan. Skulptör Kim Jotunis verk som ska placeras i psykiatrins uterum har inspirerats av naturen. Jotunis jättelika träd som har små fåglar på grenarna kommer att hänga i uterummet mellan de två våningar som kommer att inrymma den psykiatriska verksamheten.

I anslutning till hissaulorna ska Janna Syvänoja, Laura Pehkonen och Terhi Ekebom skapa separata helheter för att ge de olika våningarna olika identiteter. I sina verk använder Syvänoja naturelement som är bekanta för oss alla. Pehkonen skapar ett verk på väggen bestående av keramikbitar och kakel där hon utgår från öar och sjömärken. Ekebom igen målar en helhet som sprider sig från hissaulorna till olika korridorer och barnens lekrum på psykiatrins våningar. Dörrarna till toaletterna i patientrummen kommer att prydas av växt- och blominspirerade verk och fotografier som skapats av bildkonstnär Sandra Kantanen.

Fotografier livar upp tavlor och tapeter

Via den öppna utlysningen av fotografier som arrangerades i början av år 2021 fick man in sammanlagt nästa 1 000 fotografier. Bland de här fotografierna valde man ut 32 fotografier– åtminstone ett från varje kommun i samkommunen. En del av fotografierna ska pryda sjukhusets väggar som fototapeter och en del ska användas till att skapa stora fototavlor. De första tapeterna pryder redan sjukhusets väggar. Dessutom kommer man på utvalda väggar att kunna se naturinspirerade bildtryck skapade av fotograf Tero Makkonen

All konst i H-huset kommer att finnas på plats på hösten 2022 i god tid före sjukhuset öppnas och tar emot sina första kunder. I det skedet kan sjukhusets omfattande konstsamling också beundras av allmänheten. 

– Jag är säker på att var och en hittar åtminstone ett tilltalande konstverk i H-huset, säger sjukhusets tekniska direktör Ulf Stenbacka.