Till innehållet
Allmänt

Kom och repetera hjärt-lungräddning torsdagen den 14.9

Sista årets sjukskötarstuderande vid yrkeshögskolan Novia ordnar utbildning i hjärt-lungräddning torsdagen den 14.9. Utbildningen riktar sig till både kunder och personal inom välfärdsområdet. Ingen anmälan behövs, dyk upp när det passar dig. Studerandena har också med sig en defibrillator.

Studerandena är på plats:  

  • Malmska, Jakobstad, H-aulan kl. 9–13, Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad 
  • Nykarleby HVC kl. 9–12 Björken, Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby 
  • Oravais HVC kl. 9–12 Öurvägen 25 
  • Korsholms HVC kl. 9–15 i aulan utanför café Dosetten 
  • Vasa centralsjukhus;  H-huset aula i närheten av OLKAs utrymmen kl. 9–15   
  • YH Novia Alere torget kl. 9–15, för studerande och personal 
  • Malax HVC kl. 9–12, Stampvägen 2, 66100 MALAX 
  • Närpes HVC kl. 9–14, Gula paviljongen, Kyrkvägen 6G, 64200 Närpes 

Hjärt-lung-räddning är något som man ofta pratar om i skolor och kurser i ämnet ordnas också på många ställen. Det finns ändå goda skäl att repetera sina kunskaper, eftersom man aldrig vet när man behöver dem.