Till innehållet
Allmänt

Kom med i det mångkulturella klientrådet!

Är du intresserad av att bli medlem i välfärdsområdets mångkulturella klientråd och få en möjlighet att påverka socialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänsterna i Österbottens välfärdsområde?

Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2023. Österbottens välfärdsområde utvecklar tjänsterna i samarbete med klienterna och patienterna. Klientråden kan påverka välfärdsområdets verksamhet och service på många sätt ur ett kundorienterat perspektiv.

Syftet med rådet är att man ska använda kundernas erfarenhetskunskap för att utveckla servicen. Klientrådet tar ställning till ärenden som berör konkreta tjänster och till planer och program som styr verksamheten. Klientrådet kan inte ta ställning till medicinska beslut eller tjänster som berör enskilda personer.

Under mötena behandlas och utarbetas förslag och rekommendationer gällande aktuella utvecklingsfrågor i anknytning till servicen. På basis av diskussionen uppgör man en resolution som godkänns av rådet. Resolutionen delges den arbetsgrupp som utvecklar den ifrågavarande tjänsten för kännedom och välfärdsområdets ledning så att den kan användas i samband med planering och verkställande. Resolutionerna kan läsas på välfärdsområdets webbplats.

Välfärdsområdets fullmäktige beslutade att också tillsätta ett mångkulturellt råd för nyanlända personer och personer med utländsk bakgrund

  • som själva flyttat till Finland eller
  • vars föräldrar flyttat till Finland eller
  • vars ena förälder är född utomlands.

Det här rådet benämns det mångkulturella klientrådet (förvaltningsstadgan 33 §/klientråd). Vi väljer 10-15 personer till rådet vars mandattid är 1.6.2023–31.5.2025. Mötesarvode är 60€/möte och resekostnaderna ersättas.

Vi hoppas att det mångkulturella klientrådet består av nyanlända personer och personer med utländsk bakgrund som är från olika delar av välfärdsområdet och har varierande synsätt. Vårt mål är att vi tillsammans i en positiv anda ska kunna skapa bättre och regionalt likvärdiga socialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänster för välfärdsområdet.

Vi vill dessutom att klientrådet ska bestå av personer som till ålder, kön, boningsort, kulturella bakgrund och språk representerar invånarna i välfärdsområdet så bra som möjligt. Vi söker medlemmar som är positivt inställda till utveckling och förstår svenska eller finska åtminstone tämligen bra. Finska och svenska används inom klientrådet.

I och med att vi i klientråden uttryckligen vill ta del av kundernas åsikter kan vi inte välja anställda eller förtroendevalda i Österbottens välfärdsområde till klientråden.

Är det viktigt för dig att utveckla servicen för kund- eller patientgrupper bestående av personer med utländsk bakgrund som representerar olika kulturer? Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och vad du har för tankar om patientens/kundens ställning och hur den kunde utvecklas. Berätta också varför du är intresserad av att delta i rådets verksamhet.

Skicka in din ansökan med dina kontaktuppgifter senast den 18 juni 2023.

Du kan fylla i din ansökan via Webprolol-länken

eller skicka ansökan till:
Marjo Hannu-Jama, sekreterare för det mångkulturella klientrådet
marjo.hannu-jama@ovph.fi, +358401365972
Postadress:
Marjo Hannu-Jama
SonetBotnia osaamiskeskus/Pohjanmaan hyvinvointialue
Kaupungintalo/Senaatinkatu 1 B
65100 Vaasa