Till innehållet
Allmänt

Kyrkoesplanadens hälsostation i spetsen bland utbildningsplatser


Kyrkoesplanadens hälsostation har valts till en av de fem bästa utbildningshälsocentralerna för läkare i en enkät gällande utbildningsplatser för läkare. Erkännandet har beviljats av Läkarförbundet i samarbete med Yngre Läkares Förening.

Dessutom belönades Vasa hälsocentral, Vasa centralsjukhus och dess konservativa och operativa specialiteter med fem stjärnor. 

Framgången på Kyrkoesplanadens hälsostation bygger på aktiv interaktion

På Kyrkoesplanadens hälsostation får alla läkare som genomför utbildningen en egen handledande läkare och i bådas arbetsschema har en individuell handledningstimme prickats in varje vecka. Dessutom har man satsat på att konsultationerna ska fungera smidigt. För att öka gemenskapen har man till exempel skapat en gemensam chattgrupp.

– Det känns fantastiskt att vi får erkännande för vårt jobb. Vi har aktivt utvecklat vår utbildningsverksamhet och satsat på handledningen, berättar utbildningsöverläkare Hanna Kujanpää.– Bra respons sporrar oss att fortsätta i samma riktning. Vi har bra rutiner som går att introducera i större utsträckning i Österbottens välfärdsområde.

Stämningen får beröm

De som utför utbildningen har gett bland annat följande kommentarer om Kyrkoesplanadens hälsostation som utbildningsplats:

”Det absolut bästa är konsultationerna med låg tröskel och en bra stämning i konsultationerna.”

”Jag behöver aldrig känna att jag ställt en dum fråga. Det finns tid för konsultationer.”

”Jag kan påverka min arbetstakt och mitt arbetsschema. Stämningen är god mellan både läkare och skötare.”

”Det är roligt att få respons på sitt arbete.”

”Man har en positiv attityd till utbildning.”

Jag behöver aldrig känna att jag har ställt en dum fråga. Det finns tid för konsultationer.

Pris även till andra enheter i Österbottens välfärdsområde

Förutom Kyrkoesplanadens hälsostation fick också följande arbetsgemenskaper i Österbottens välfärdsområde erkännande som femstjärniga utbildningsplatser:

Vasa hälsovårdscentral

Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus, de konservativa specialiteterna

Vasa centralsjukhus, de operativa specialiteterna

Det är femte gången som Läkarförbundet och Yngre Läkares Förening utvärderar utbildningsplatser för läkare. Bedömningen baseras på en utredning som besvaras av personer som avlägger särskild utbildning eller specialistläkarutbildning, det vill säga läkare som utför yrkesinriktad påbyggnadsutbildning. De bästa utbildningsplatserna belönas med fem stjärnor.