Till innehållet
Allmänt

Juha Suikkanen valdes till ny HR-direktör och Torbjörn Lindström till ny räddningsdirektör

Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde valde Juha Suikkanen till ny HR-direktör och Torbjörn Lindström till ny räddningsdirektör. Styrelsen beslöt om valen vid sitt sammanträde den 13 maj. Båda valdes enhälligt.

Juha Suikkanen är magister i administrativa vetenskaper till sin utbildning. För tillfället arbetar han som chef för anställningsärenden i välfärdsområdet.

Torbjörn Lindström är politices magister till sin utbildning. Han har även avlagt en ingenjörsexamen vid räddningsinstitutet. Han kommer till välfärdsområdet från Egentliga Finlands välfärdsområde där han för tillfället arbetar som räddningschef.

Både tjänsten som HR-direktör och tjänsten som räddningsdirektör var ledigförklarad 22.3–12.4.2024. Tjänsten som HR-direktör söktes av tretton personer varav nio uppfyllde de behörighetskrav som ställs på utbildning och språkkunskaper. Tre personer intervjuades.

Tjänsten som räddningsdirektör söktes av nio personer, varav sju uppfyllde de behörighetskrav som ställs på utbildning och språkkunskaper. Fem sökande intervjuades.

 –  Jag är glad över att de båda ledigförklarade tjänsterna lockade många sökande. Det betyder att många kunniga experter ser välfärdsområdet som en intressant arbetsgivare, säger välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Valet till de båda tjänsterna är villkorligt tills de valda uppvisat en godtagbar utredning över hälsotillståndet samt konstaterats vara lämpliga vid en normal säkerhetsutredning.