Till innehållet
Allmänt

Jakobstads Vatten: Dricksvatten behöver inte längre kokas

Jakobstads Vattens dricksvatten behöver inte längre kokas.

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo.

26.4.2024 har kommit meddelande att i provet som togs onsdagen 24.4.2024 har inga enterokocker kunnat påvisas. Hushållsvatten behöver inte längre kokas.

I de uppföljningsprov (12 st) som togs 24.4.2024 har inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterats.

Du hittar mera information och uppdateringar i läget på Jakobstads vattens webbplats.