Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdesstyrelsen tog ställning till välfärdsområdets investeringsplan

I Österbottens välfärdsområde har man uppgjort en investeringsplan för de närmaste åren. Vid sitt sammanträde på onsdagen den 28 september föreslog välfärdsområdesstyrelsen att välfärdsområdesfullmäktige ska godkänna den investeringsplan som uppgjorts för åren 2023–2026. Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder på måndagen den 3 oktober, varefter planen ska tillställas social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet.

Den investeringsplan som tillställs ministerierna är en helhet som består av flera delar. Planen inrymmer en textdel där man beskriver investeringarna samt separata investeringsplaner för social- och hälsovården samt för räddningsväsendet samt ett sammandrag över hur investeringarna ska finansieras. Dessutom innehåller investeringsplanen en lista över nya bindande ansvar såsom leasingansvar och hyresansvar gällande hyresutrymmen.

Klient- och patientdatasystemet är den viktigaste investeringen

Investeringsplanen innehåller fyra stora projekt för vilka välfärdsområdet behöver lånefinansiering. Den viktigaste investeringen anknyter till anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem. De övriga projekten anknyter till saneringen av fastigheter. Därutöver innehåller planen räddningsverkets fordonsinvesteringar och redskap.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.
– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.
– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.