Till innehållet
Allmänt

Inom plastikkirurgin utförs korrigerande operationer som behövs av medicinska skäl

Minna Ristiniemi står i aulan.
Minna Ristiniemi, specialistläkare i plastikkirurgi, började som överläkare i plastikkirurgi i Österbottens välfärdsområde den 24 juli 2023. Nu är tillgången till plastikkirurgiska tjänster bättre än tidigare. Inom den offentliga vården utförs plastikkirurgiska operationer enligt nationella kriterier och hit hör inga skönhetsoperationer.

Ungefär 80 procent av de plastikkirurgiska operationerna inom den offentliga vården är bröstförminskningar och korrigering av hängbuk, vilka endast görs av medicinska skäl.

– Jag opererar även patienter med brännskador på under 15 procent av kroppsytan och utför operationer tillsammans med andra läkare, bland annat ortopeder. Jag utför också olika hudcanceroperationer, fortsätter Ristiniemi.

Mikrokirurgiska plastikoperationer görs antingen i Tammerfors eller i Åbo, medan de allvarligaste brännskadorna opereras på brännskadecentrum på Jorvs sjukhus i Esbo. Dylika operationer kräver flera plastikkirurger. Ristiniemi är den enda specialistläkaren i plastikkirurgi i Österbottens välfärdsområde.

Bred erfarenhet ger Ristiniemi stabil grund i operationer och på polikliniken

Kollegorna och arbetsmiljön i Vasa är nygamla, Ristiniemi har tidigare jobbat här som konsulterande specialistläkare i plastikkirurgi i tio år.

– År 2008 blev jag färdig specialistläkare i plastikkirurgi och ända fram till år 2019 jobbade jag som avdelningsöverläkare i plastikkirurgi på Seinäjoki centralsjukhus. Sedan följde tre och ett halvt år som områdesdirektör i Österbotten hos Pihlajalinna, berättar Ristiniemi om sin arbetserfarenhet.

– Jag gör många konsultationer om exempelvis fotsår hos diabetiker. Olika typer av sår är vanligt inom plastikkirurgin. Även olika följdtillstånd av skador som kräver korrigering av ärr eller lambåer hör till plastikkirurgin, berättar Ristiniemi.

”Det som opererats på privata sidan, ska också korrigeras på privata sidan”

Inom den offentliga vården korrigeras inga plastikoperationer som utförts inom privata sektorn, endast i extremfall kan det bli aktuellt.

– På de över tio åren jag jobbat går det att räkna på en hand de operationer vi gjort för att korrigera plastikoperationer som gjorts på privata sidan. Oftast har operationen utförts i ett annat land än Finland. Det finns en möjlighet till uppföljning efter operation, men om det inte handlar om livshotande fall gäller tumregeln att det som opererats på privata sidan också ska korrigeras på privata sidan, berättar Ristiniemi.

Operationer vid livshotande fall och i övrigt medicinskt motiverade operationer ska utföras.

– Naturligtvis finns vi här för patienten och om läget är livshotande eller om det finns medicinska skäl får patienten absolut komma till oss för vård. Såklart avvisar vi inte en patient som fått bröstimplantat utomlands och sedan har det konstateras exempelvis sällsynt lymfom, försäkrar Ristiniemi.

Naturligtvis finns vi här för patienten och om läget är livshotande eller om det finns medicinska skäl får patienten absolut komma till oss för vård

Minna Ristiniemi

Vid sällsynt lymfom kan det finnas vätska runt bröstimplantatet och bröstet sväller. I dylika fall görs först avbildningsundersökningar innan implantatet, eller protesen, tas bort och vid behov sätts ett nytt in.

– Den definitiva gränsen går däremot om det handlar om en patient som är missnöjd med en plastikoperation som utförts inom den privata vården. Missnöje är inget som vi behandlar inom den offentliga sektorn, understryker Ristiniemi.

Remiss behövs för att få besöka plastikkirurg

För att få tid till plastikkirurgin behövs en remiss från antingen privata sektorn, primärvården (det vill säga hälsovårdscentralen) eller företagshälsovården.

– När jag går igenom remisserna gallrar jag ut patienter som enligt de nationella kriterierna kan få bröstförminskning eller korrigering av hängbuk. Bland de viktigaste kriterierna som patienten behöver uppfylla finns att hen har uttalade, medicinska besvär av stora bröst eller hängbuk, att hen inte röker och att hens BMI inte får överstiga 30. Dessa uppgifter borde finnas i remissen. Om uppgifterna saknas skickar jag en begäran om att sändaren ska komplettera uppgifterna, förklarar Ristiniemi.

När jag går igenom remisserna gallrar jag ut patienter som enligt de nationella kriterierna kan få bröstförminskning eller korrigering av hängbuk.

Om patienten röker och har ett BMI på till exempel 35, uppfyller hen inte de nationella operationskriterierna, eftersom tobaksrökning gör det svårare för såren att läka. Att få bli opererad kan bli en bra morot för att sluta röka. Om kriterierna uppfylls senare kan läkaren skriva en ny remiss.

Gott om polikliniktider – operationskön ett halvt år

För tillfället finns det gott om polikliniktider, medan operationskön är ungefär ett halvt år lång. Just nu står ungefär 100 patienter i operationskön.

Ristiniemi jobbar 60 procent, eller onsdag till fredag varje vecka. Hon håller åtta operationsdagar och fyra poliklinikdagar varje månad. Innan Ristiniemi började hos välfärdsområdet hade man fyra operationsdagar och två poliklinikdagar varje månad, därför har det också hunnit bildas en lång operationskö.

Målsättningen är att man från och med hösten 2024 ska kunna ge operationstid åt patienten direkt i samband med poliklinikbesöket. Läkaren och patienten försöker hitta en lämplig operationstid tillsammans. För att uppnå målet krävs systematiskt arbete, men det är på inga sätt ouppnåeligt. 

Målsättningen är att man från och med hösten 2024 ska kunna ge operationstid åt patienten direkt i samband med poliklinikbesöket.

Hälsocentralläkare har goda konsultationsmöjligheter

Läkarna i Österbottens välfärdsområde kan konsultera Ristiniemi klockan 07.30–15.30 under hennes arbetsdagar. Ristiniemi ger gärna råd via telefon.

– Jag hoppas att man skickar bilder av patientens tillstånd till min arbetstelefon, då kan jag snabbt ge ett svar om hur det lönar sig att gå vidare med behandlingen. Det här är ett mycket mer flexibelt sätt att sköta ärendet än att läkaren först ska skriva en remiss, som jag sedan ska läsa och svara på senare. Merparten av det plastikkirurgiska behovet kan tas om hand här på centralsjukhusnivå, bekräftar Ristiniemi.