Till innehållet
Coronavirus

Inget sjukintyg från coronaprovtagningen i fortsättningen


Vasa sjukvårdsdistrikts pandemiledningsgrupp har 1.12.2021 beslutat att man inom Vasa sjukvårdsdistrikts område inte längre skriver sjukintyg i samband med coronaprovtagning. De som testas kommer att få ett intyg om att de blivit testade, men inte ett intyg för sjukledighet.

Den som testats för corona ska också i fortsättningen vara i frivillig karantän tills resultatet kommit. Vanligen tar det ungefär ett dygn att få svar.

Om testet visar negativt och symtomen håller i sig ska den som testats meddela sin arbetsgivare om behovet av sjukledighet. Arbetsgivaren avgör om arbetstagaren behöver ett intyg för sjukledighet. Om arbetsgivaren behöver ett sjukintyg, ska arbetstagaren vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen eller företagshälsovården.

Coronaprov tas av de som har symtom

Coronaprovtagningen finns till för att testa personer som har symtom. Pandemiledningsgruppen vill påminna om att de som besöker coronaprovtagningen ska ha med sig sitt FPA-kort eller annan identitetshandling. De som vill ta ett coronaprov ska komma till provtagningspunkten i god tid innan den stänger, om man inte kommer till coronaprovtagningen med bokad tid. Information om när coronaprovtagningen är öppen och hur den är ordnad i just din hemkommun finns på din egen kommuns webbplats.