Till innehållet
Allmänt

Informationstillfälle för privata social- och hälsovårds serviceproducenter

Österbottens välfärdsområde arrangerar informationstillfälle för privata social- och hälsovårds serviceproducenter den 22.3.2023 kl. 12-16 via Teams.

Aktuella frågor som kommer att tas upp:

  • Välfärdsområdets översikt över läget
  • Program för egenkontroll
  • Säkerställande av kompetens inom läkemedelsbehandlingen
  • Hygienanvisningar
  • Anmälan om farliga händelser och missförhållanden (responskanal för klienter och externa serviceproducenter)
  • Apparatsäkerhet
  • RAI-bedömning för äldre
  • Plan för egenkontroll, tillsynspraxis och tillsyn tyngdpunkter 2023
  • Frågor att beakta gällande klientens dejourprocess
  • Aktuella frågor: Palse.fi och servicesedlar

Sista anmälingsdag till informationstillfället är 21.3.2023. Informationstillfället är avgiftsfri.

Välkommen!