Till innehållet
Allmänt

Idrotts-, hobby- och rekreationsutrymmen i Österbotten stängs från och med 21 januari


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har idag fattat beslut om stängning av idrotts-, hobby- och rekreationsutrymmen inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet träder i kraft den 21 januari 2022.

Med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar stängs utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft två veckor under tiden 21.1– 3.2.2022.

Beslutet är förpliktande för de aktörer som utövar verksamhet och disponerar över utrymmen. Stängningen gäller följande utrymmen enligt paragraf 58 g 4 momentets punkter i lagen om smittsamma sjukdomar:

utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott,
dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.

Utrymmena som omfattas av restriktionen kan emellertid användas för ledd hobbyverksamhet för personer födda 2003 eller senare. De stängda utrymmena kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering. Även förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåtet i utrymmen som i övrigt måste hållas stängda. Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller inte följande utrymmen: träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott (såsom padelbanor, tennis- och badmintonplaner); allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem; nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus; inomhuslekparker och inomhuslekplatser; allmänna utrymmen i köpcentra; affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Regionförvaltningsverket anser att på grund av det rådande epidemiläget i området måste beslutet träda i kraft snabbt.

Det nya beslutet inverkar inte på de gällande begränsningarna av sammankomster i området som innebär att alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med fler än 10 personer är förbjudna.

Det nya beslutet inverkar inte heller på det gällande beslutet baserat på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller användningen av olika utrymmen och som alltså även gäller sådana utrymmen och sådan verksamhet som inte omfattas av stängningsbeslutet.