Till innehållet
Allmänt

Hjälp oss att utveckla kommunikationen i Österbottens välfärdsområde!


Var har du fått information om servicen i Österbottens välfärdsområde? Var skulle du i första hand vilja få information om vår service? Vad har vi lyckats med i vår kommunikation?

Svara på enkäten och påverka! Det tar bara några minuter

I år är det social- och hälsovården som hört till Österbottens välfärdsområde. Från och med år 2023 kommer även räddningsväsendet och de nuvarande specialomsorgerna med i välfärdsområdet.

Navet i informationen om vår service är vår webbplats osterbottensvalfard.fi. Vi använder också många andra kanaler för att berätta om vår service.

Genom att svara på den här enkäten kan du berätta hur vi lyckats i vår kommunikation i år. Du kan också berätta på vilket sätt vår servicekommunikation skulle nå dig bäst.

Svara på enkäten senast den 18 september