Till innehållet
Allmänt

Hemvårdsteamet i Sundom får nya lokaler

Vuorikeskuksen kotihoidon tiimitilat
Hemvårdsteamet i Sundom, Vasa, flyttar i början av juli till nyrenoverande teamlokaler i Berghemmet. Efter flytten kommer hela områdets hemvårdspersonal vara stationerad i Berghemmet, en lösning som förbättrar både teamarbetet och den gemensamma verksamheten. Servicen för hemvårdens klienter i Sundom förblir oförändrad även om personalen får nya utrymmen.

Bristfälliga pausutrymmen i Sundom

Hemvårdens tidigare pausutrymmen i Sundom var små och  har dessutom drabbats av både vattenskador och problem med inomhusluften. De har inte heller levt upp till regionförvaltningsverkets krav. Flytten till nya, gemensamma utrymmen har varit under planering en tid redan. I teamlokalerna i Berghemmet finns sociala utrymmen och ett läkemedelsrum för trygg läkemedelsbehandling, precis så som rekommendationerna säger.

— När vi får alla professionella under samma tak kommer teamarbetet att bli lättare. I teamrummet på Berghemmet finns alltid en sjukskötare och fysioterapeuter från Sundoms egna team. Tack vare detta blir planeringen av klientens vård lättare och går snabbare, samtidigt som vården kan ges mångprofessionellt, berättar Paula Olin, överskötare för service som ges hem.

Nya utrymmen betyder mer samarbete och enhetlighet 

I de gemensamma utrymmena är det enklare för personalen att lära känna varandra och få kamratstöd, vilket i sin tur påverkar arbetet positivt. Gemensamma utrymmen underlättar också planeringen av verksamheten och därigenom personalbristen.

Vasaregionen är för tillfället indelat i sex hemvårdsområden. Ett område har flera team. Sundoms team hör till område nummer 4, dit även en del av centrum samt Vöråstan hör. För tillfället har just det området 42 anställda och totalt 181 klienter, varav 27 hör till Sundomteamet.

– Här har vi gemensamma klienter och en gemensam verksamhetshandledning. När vi alla är under samma tak kommer enhetligheten att komma mer naturligt. Utgångspunkten är att klienterna i Sundom också i fortsättningen kommer att vårdas av samma personal som tidigare, säger Olin.

Olin säger att hemvårdens klienter i sommar ändå kommer att få besök av flera olika hemvårdare på grund av att den ordinarie personalen har semester och det har varit svårt att rekrytera vikarier.

Ändringen påverkar inte servicen

Hemvårdens tjänster ges enligt vårdbehov och i enlighet med service- och vårdplanen.

– Ändringen kommer inte att påverka tiderna hos klienterna, utan servicen ges precis som tidigare, i enlighet med klientens behov. Klienten kommer alltid i första hand, poängterar Olin.