Till innehållet
Allmänt

Hemsjukhusvården utvidgas till Malax i början av oktober

Sairaanhoitaja auton edessä
Hemsjukhusvård innebär att patienten får vård på sjukhusnivå i sitt hem eller på sin boendeenhet. Verksamheten utvidgas till Malax i början av oktober och till Vörå under år 2024.

För att få tillgång till vården krävs remiss av läkare och patienten ska själv vara villig att bli patient hos hemsjukhuset. Hemsjukhusvården är avsedd för patienter över 16 år. Exempel på hemsjukhusvård är specialiserad sjukvård som lämpar sig för hemvård och vård i livets slutskede. Hemsjukhusvården består av olika sjukvårdsåtgärder som ordinerats av läkare, bland annat provtagning, mätningar, tillsyn över läkemedelsbehandling, uppföljning av patientens mående och smärtlindring.

– Vi utvidgar hemsjukhusvården till Malax i början av oktober och till Vörå i början av nästa år. Efter det kan vi erbjuda servicen i hela välfärdsområdet, berättar överskötare Lis-Marie Vikman.

Syftet med hemsjukhusvården är att underlätta utskrivningen från sjukhuset, att hjälpa en sjuk patient att klara sig hemma och att ge anhöriga stöd i hemvården av patienten.

Patienten ska ha en klar diagnos och vårdplan. För patienten är avgiften 12,20 euro/besök. Allmäntillståndet och funktionsförmågan ska vara så pass bra att patienten klarar sig självständigt hemma mellan hemsjukhusets besök, med stöd av anhöriga och/eller hemvården.

Hemsjukhuset betjänar varje dag året runt

I Vasa, Korsholm och Laihela är hemsjukhusvården verksam dygnet runt varje dag.

I övriga kommuner (förutom Vörå och Kristinestad) är man verksam mellan klockan 7 och 22 varje dag. I Vörå ordnas vården via den allmänmedicinska avdelningen. Pihlajalinna, Bottenhavets Hälsa Ab, sköter tillsvidare hemsjukhusverksamheten i Kristinestad mellan klockan 8 och 16, övriga tider sköts verksamheten av den allmänmedicinska avdelningen.

Statistikuppgifter 2022

  • 1 840 patienter som vårdats
  • 21 200 besök
  • I Vasa, Korsholm och Laihela skedde 22,5 % av besöken på boendeenheter

Öppet hus hos hemsjukhuset och det palliativa centret i Vasa

Hemsjukhuset i Vasa flyttar från Dammbrunnen till andra våningen i S-huset vid centralsjukhuset. Dit flyttar även det palliativa centret. Enheterna har öppet hus tillsammans den 12 oktober kl. 10-15. Det bjuds på något smått att äta och informationsinslag om de palliativa tjänsterna i Österbotten. Man har också möjlighet att tända ett LED-ljus till minne av sina närstående.