Till innehållet
Allmänt

Hembesöket följde med hemvårdare på jobbet – nytt nummer ute!

Österbottens välfärdsområdes kundtidning Hembesöket delas idag ut till alla hushåll i välfärdsområdet.

Hembesöket ger inblick i välfärdsområdets tjänster och i det nyaste numret får vi bland annat bekanta oss med vardagen inom hemvården och gå på besök hos barnrådgivningen. Våra sakkunniga ger tips och råd för hur man skapar en egen läkemedelslista och tar hand om sitt minne. Vi reder också ut hurdana prostatasymptom som ger orsak att uppsöka vård.

Du kan också bekanta dig med tidningen på vår webbplats. Vi publicerar tidningen också i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram. Längre artiklar publiceras även som enskilda webbartiklar.

På vår webbplats hittar du också en responsblankett. Genom att fylla i responsblanketten kan du berätta vad du tycker om tidningen, men också ge artikelönskemål till vår nästa tidning. Du kan ge respons anonymt, men om du uppger dina kontaktuppgifter så deltar du i utlottningen.