Till innehållet
Allmänt

Hälso- och sjukvårdens kapacitet på yttersta gränsen

Covid-19 illustration

Det allt sämre coronaläget i Österbotten har lett till att kapaciteten inom hälso- och sjukvården nu är på den yttersta gränsen, samtidigt som allt fler hälso- och sjukvårdsanställda har insjuknat eller exponerats för viruset, vilket lett till att man blivit tvungen att stänga enskilda enheter i Österbottens välfärdsområde.

– Läget är allvarligt –och därför är det synnerligen viktigt att var och en orkar kämpa för att stoppa spridningen av viruset. Även om man själv anser att risken att insjukna i den allvarliga sjukdomsformen är liten så får spridningen av viruset allvarliga konsekvenser, säger direktören för Österbottens välfärdsområde Marina Kinnunen.

Omfattande konsekvenser för företag och den offentliga sektorns tjänster

Spridningen av viruset men också antalet personer som insjuknat eller exponerats för viruset påverkar förutom hälso- och sjukvården även andra branscher i hög utsträckning. Läget påverkar både företagens verksamhet och den offentliga sektorns tjänster.

I fråga om närundervisningen beslutade coronasamordningsgruppen att följa den nationella linjen, men att ha läget under noggrann uppsikt, för att vid behov kunna införa nya rekommendationer.

Läget bedöms vid behov på nytt på fredagen den 7 januari när Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder igen.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten kan läsas på Österbottens välfärdsområdes webbplats. På samma webbplats beskrivs även i vilken grad Österbotten uppfyller de kriterier som gäller för områden med samhällspridning.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 6 441 (tisdagen 4.1.2022)

Incidensen i regionen (14 dygn): 895 (måndag 4.1.2022)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal):  19,9 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 88 % fått en dos, 86,1 % två doser och 25 % tre doser (läget 3.1.2022).

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Juha Salonen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svarsjö, ÖVPH , Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Eeva Mäkinen, RFV, Markus Heinänen, RFV, Dinah Arifulla, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager ÖVPH, Päivi Berg, sekr. ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.