Till innehållet
Allmänt

Förpersonernas arbetarskyddsval


Österbottens välfärdsområde genomför förpersonernas arbetarskyddsval för en arbetarskyddsfullmäktig på deltid (40 %) och två vicearbetarskyddsfullmäktige för mandatperioden efter valresultatets tillkännagivande – 31.12.2025.

Arbetarskyddsfullmäktige för förpersoner fungerar i hela Österbottens välfärdsområdet på båda inhemska språken. Rösträtt har alla som arbetar som förpersoner i ett arbets- eller tjänsteförhållande under tiden för kandidatnominering.  

Meddelande om kandidatnomineringen och valet publiceras 4.9.2023 på intranet och på www-sidorna.

Rösträtt och rätt att kandidera i valet, kan kontrolleras av esihenkilo.tsv@ovph.fi 4.-17.9.2023.

Personer med rösträtt och/eller deras officiella eller inofficiella grupper kan ställa upp kandidater i valet. Nomineringsblanketten (där du godkänner nomineringen) finns som bilaga till denna anmäla.

Nomineringsblanketten kan också frågas efter via valkommitténs e-post esihenkilo.tsv@ovph.fi Nomineringsblanketterna returneras till valkommitténs skannade via e-posten esihenkilo.tsv@ovph.fi  Kandidatnomineringen slutar 17.9.2023 (v 37). 

Kandidaterna sänder en presentation av sig själv på båda språken samt fotografi till esihenkilo.tsv@ovph.fi  senast 24.9.2023. Kandidatnomineringen publiceras på organisationens intranet och www-sidor till påseende (v 39) 27.9.2023, så kandidaterna kan presentera sig och göra valarbete.

Elektronisk röstning ordnas 2.-11.10.2023.

Efter fastställandet meddelas valresultatet till dem som blivit valda och publiceras på organisationens intranet och www-sidor (v 41).  

Valkommittén