Till innehållet
Allmänt

Anmäl din kandidatur till förpersonernas arbetarskyddfullmäktigeval!


Anmälningstiden har förlängts till 16.4.2023.

Rösträtt och rätt att kandidera i valet, kan kontrolleras av esihenkilo.tsv@ovph.fi

Personer med rösträtt och/eller deras officiella eller inofficiella grupper kan ställa upp kandidater i valet. Nomineringsblanketten (där du godkänner nomineringen) finns som bilaga till denna anmälan.

Nomineringsblanketten kan också frågas efter via valkommitténs e-post esihenkilo.tsv@ovph.fi Nomineringsblanketterna returneras i skannat format till valkommitténs e-post esihenkilo.tsv@ovph.fi  

Valkommittén