Till innehållet
Allmänt

Förändringar i påminnelser för obetalda fakturor från välfärdsområdet

Under  2022 togs ett gemensamt klientfaktureringssystem ibruk, som nu är färdigställt också för påminnelser och kravbrev. Att skicka betalningspåminnelser har inte varit tekniskt möjligt under år 2022 och 2023 när det gäller klient- och patientfakturor för servicen inom primärhälsovården och socialvården.

Påminnelsefaktura även för äldre obetalda fakturor

Klienter och patienter kommer att få betalningspåminnelser för obetalda fakturor från Intrum Oy. Påminnelser skickas även för äldre obetalda fakturor från 2022 och 2023. Originalfakturan har skickats från Österbottens välfärdsområde.

Så här fakturerar vi

  1. Fakturan kommer från Österbottens välfärdsområde. Kom ihåg att använda referensnummer och rätt summa när du betalar.
  2. Ifall kunden inte betalar fakturan skickar Intrum Oy en påminnelse för den obetalda fakturan. Använd referensnumret och summan på påminnelsefakturan när du betalar.
  3. Ifall kunden fortfarande inte betalar trots betalningspåminnelsen skickar Intrum Oy ett första kravbrev.
  4. Ifall första kravbrevet inte betalas skickar Intrum Oy ett andra kravbrev.
  5. Ifall kunden efter två kravbrev inte betalar fakturan går ärendet vidare till utsökning.