Till innehållet
Allmänt

Fler får fjärde dosen coronavaccin


I enlighet med de nationella rekommendationerna utvidgas nu målgruppen för den fjärde coronavaccindosen i Österbotten. Från och med den här veckan får också 70–79-åringar som hör till riskgrupperna den fjärde dosen. Den fjärde dosen rekommenderas när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

– Boosterdoserna ger ett gott skydd mot den allvarliga formen av covid-19. Därför rekommenderar vi starkt att de som hör till riskgrupp och nu är näst i vaccinationsordningen tar den fjärde dosen,

konstaterar chefsöverläkare Peter Nieminen.

En lista över dem som hör till riskgrupperna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Den fjärde vaccindosen erbjuds för tillfället också alla som fyllt 80 år, boende på vårdhem för äldre, dem som omfattas av hemvård eller närstående vård för äldre, närståendevårdare samt 12 år fyllda med svår immunbrist. Om personen redan har haft covid-19 och har fått tre vaccindoser behöver hen i nuläget inte ta en fjärde dos.

Det går att boka vaccintid per telefon eller elektroniskt. Information om tidsbokningen finns här.