Till innehållet
Coronavirus

Fler får fjärde coronavaccindosen i Österbotten

kuvituskuva

Österbottens välfärdsområde har börjat ge den fjärde dosen coronavaccin till äldre som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård. Fjärde vaccindosen rekommenderas sedan tidigare för alla 80 år fyllda, äldre på vårdhem och 12 år fyllda med allvarlig immunbrist.

– Målgruppen för den fjärde vaccindosen utvidgas steg för steg i välfärdsområdet. Vi hoppas att så många som möjligt av dem som hör till målgruppen tar den fjärde dosen då det blir deras tur. Boosterdosen ger ett gott skydd mot den allvarliga formen av coronaviruset, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Den fjärde coronavaccindosen kan ges då det gått tre månader sedan den tredje dosen. Personer som har haft coronaviruset och har tre vaccindoser behöver inte ta den fjärde dosen.

Vaccinationer i hemmet och på vaccinationsställen

Äldre som får hemvård eller närståendevård får sitt vaccin i hemmet av hemvården. Alla äldre, närståendevårdskunder och deras närståendevårdare som omfattas av hemvården behöver inte själva boka vaccintid, utan hemvården erbjuder dem vaccinet.

Vaccinet erbjuds också till närståendevårdare som bor i samma hushåll. Närståendevårdarna kan boka vaccintid elektroniskt eller per telefon enligt hemkommunens direktiv.

Välfärdsområdet informerar om vaccinationsordningen uppdateras.