Till innehållet
Allmänt

Fel i löneutbetalningen gäller ungefär 350 personer

hyvinvointialueen logo välfärdsområdets logo

Det nya välfärdsområdet har inneburit en massiv administrativ omorganisering. Vid årsskiftet var de viktigaste målen att kunderna och patienterna skulle få sin service störningsfritt och att personalen skulle få sin lön i tid. För tillfället ser det ut som att kunderna och patienterna fått den service de behövt utan desto större störningar. Då det gäller personalens löneutbetalning har vi dock inte lyckats helt. Ungefär 5 procent av personalen, cirka 350 anställda, har drabbats av fel i löneutbetalningen.

– Jag ber varje anställd som inte fått rätt lön eller fått sin lön i tid om ursäkt, säger välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Jag ber varje anställd som inte fått rätt lön eller fått sin lön i tid om ursäkt.

Marina Kinnunen

Bristande uppgifter och för lite resurser ligger bakom problemen

Problemen uppdagades i anknytning till januari månads löneutbetalning 14.1. I samband med löneutbetalningen ombads personalen att kontrollera sina löneuppgifter och vid behov ta kontakt med löneräknarna. Problemen har korrigerats vartefter sedan början av året och de sista problemen förväntas vara åtgärdade i samband med mars månads löneutbetalning.

Ungefär 5 procent av personalen har haft fel i löneutbetalningen. En del av dessa är fast anställda i Österbottens välfärdsområde. Hos dem beror felen bland annat på att organisationen som överlåtit den anställda inte skickat in uppgifter om hen, eller så var uppgifterna bristfälliga i olika system, till exempel i uppgifter om frånvaro och vikarier, arbetstidsprocent eller semesterrättigheter. Löneproblemen för de fast anställda har kunnat åtgärdas direkt då de uppgifter som saknats kommit in.

Merparten av problemen har drabbat timanställda som gör olika långa arbetsuppdrag i olika arbetsuppgifter enligt behov. Hos dessa har man antingen inte fått några uppgifter alls i förväg eller så har uppgifterna varit bristfälliga. Informationen om att det finns så pass många timanställda har inte förmedlats vidare.

– Det här är absolut något som borde ha kommit fram i riskbedömningen, då hade vi kunnat förbereda oss bättre, säger Marina Kinnunen.

Uppgifter kompletteras och löner åtgärdas hela tiden. Både HR-enheten i Österbottens välfärdsområde och Mico Botnia, som sköter löneutbetalningen, har de senaste veckorna jobbat övertid och anställt mer personal för att hjälpa till med problemen.

Det är absolut något som borde ha kommit fram i riskbedömningen, då hade vi kunnat förbereda oss bättre.

Marina Kinnunen

Förskott har utbetalats vid utebliven lön

Personalen har ombetts meddela om de behöver löneförskott. Totalt har ungefär 150 000 euro betalats ut i löneförskott till cirka 140 personer.

Dröjsmålsränta för försenade löner

Vid försenad lön utbetalas lagenlig dröjsmålsränta.

Personalen har informerats om saken

På fredagen 18.2 ordnades ett diskussionstillfälle om felen i löneutbetalningen för välfärdsområdets förmän och personal. Dessutom har personalen informerats bland annat via intranätet och de har även påmints om hur de ska agera om det uppstår fel i löneutbetalningen.

Styrelsen föreslås inrätta fler befattningar med fast anställning

Rutinerna för hur vikarier och andra visstidsanställda kallas in har varierat stort bland kommunerna som nu överfört sin verksamhet till Österbottens välfärdsområde. Mängden visstidsanställda är anmärkningsvärt stor.

– I mars kommer vi att föreslå för samkommunens styrelse att inrätta fler befattningar för fastanställda vikarier. Då kan vi minska på exempelvis antalet timanställda på visstid, säger Marina Kinnunen.

Välfärdsområdet är en historiskt stor administrativ omorganisering, och nästa årsskifte kommer hela Finland stå inför samma sak.

– Vi ska noggrant gå igenom felen så snart vi åtgärdat de akuta problemen. På så sätt kan vi se till att lyckas bättre nästa år, men även ge andra välfärdsområden en möjlighet att lära av det som skett här, säger Marina Kinnunen.