Till innehållet
Allmänt

Du – en blivande vice arbetarskyddsfullmäktig?

Österbotten välfärdsområde håller vice arbetarskyddsfullmäktiges påfyllnadsval. Valsätt är direkt majoritetsval. Arbetarskyddets nuvarande mandatperiod pågår till 31.12.2025.

Kandidatnomineringen sker 23.2.-11.3.2024. Alla heltids och visstidsanställda har rätt att ställa upp i valet förutom förpersoner och arbetsgivarens representanter, det vill säga högsta ledningen, som inte kan ställa sig till förfogande i valet.

De som ställer upp i valet av vice arbetarskyddsfullmäktige bör komma ihåg att då ordinarie fullmäktige är frånvarande utför ersättaren de uppgifter som inte kan skjutas upp. Om ordinarie arbetarskyddsfullmäktiges anställningsförhållande upphör eller personen avgår från sitt uppdrag under mandatperioden, blir första ersättaren ordinarie arbetarskyddsfullmäktig för den återstående mandatperioden och den andra ersättaren övergår till första ersättare. Vice arbetarskyddsfullmäktige har rätt att delta i arbetarskyddutbildning 10 dagar/år.

Arbetarskyddsfullmäktiges roll

 • Representera alla anställda/tjänsteinnehavare inom sitt fysiska område, även förpersoner – inte bara medlemmar i en specifik organisation
 • Sakkunniga inom arbetarskyddsfrågor
 • Uppdraget är att tillsammans med arbetsgivaren och andra organisationer främja en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Har tystnadsplikt i de ärenden de företräder
 • Kan även delta i handläggning av ärenden i direkt samarbete som stöd för den anställde, på begäran av närchef, den anställde, företagshälsovård eller annars vid behov
 • Uppgifterna definieras i 31 § arbetarskyddslagen

Kandidater ska skicka en kort presentation av sig själv på två språk samt ett foto till tsv.vaalitoimikunta@ovph.fi senast den 11 mars 2024. Listan över kandidater kommer att publiceras på intranätet och på hemsidan den 18 mars 2024.

Elektronisk omröstning sker den 10-23 april 2024. Personal och förpersoner har rösträtt. Arbetsgivarens representanter, det vill säga högsta ledningen, har inte rösträtt.

Efter bekräftelse meddelas valresultatet till dem som blivit invalda, samt meddelas på organisationens intranät och på hemsidan den 24 april 2024.

Vice arbetarskyddsfullmäktige söks för följande arbetsplats/områden:

Ann-Britt Rantamäki 100%

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Kim Stenvik 100%

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Satu Lindstöm 60% (Korsholm)

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Tuulikki Aspholm 100% (Vasa stad och Laihelas hemvård)

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Sari Ala-Heikkilä 100% (Vasa Centralsjukhus)

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Jarmo Hällmark 100% (Vasa Centralsjukhus)

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Mats Bergvik 20% (Malax)

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Carola Antfolk 20% (Närpes och Kaskö)

 1. vice saknas
 2. vice saknas

Anneli Ålgars 20% (Kristinestad)

2. vice saknas

Birgitta Alfthan 20% (Korsnäs)

2. vice saknas

Observera att den valda kandidaten måste resa på egen bekostnad till arbetsplatsen för  arbetarskyddsfullmäktige, vanlig arbetsresa. Välj bara det alternativet som är möjligt för dig. Du kan fråga mer information från den arbetarskyddsfullmäktige som du söker att bli vice för.

Valkommitténs kontaktuppgifter för frågor och utskick av kandidatanmälan: tsv.vaalitoimikunta@ovph.fi