Till innehållet
Allmänt

Diskussionstillfälle om köptjänster för tjänsterproducenter

Diskussionsmötet hålls i välfärdsområdets auditorium Örn (Y3.13) i Vasa, Sandviksgatan 2-4.

Tid: 4.12. kl. 18

Plats: Auditorium Örn, Sandviksgatan 2-4

För vem: serviceproducenter

Välfärdsområdesstyrelsen har förutsatt att man i anslutning till beredningen av framtids- och anpassningsprogrammet, budgeten för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2026 bör utreda hur villkoren i avtal som gäller köpta kundtjänster och principerna för justeringen av priserna på tjänster och servicesedlar ska kunna förenhetligas. Tidigare har köptjänstavtalen upprättats på varierande sätt med variationer bl.a. i hur priserna bör justeras.

Målet med diskussionsmötet är att tillsammans försöka hitta lösningar på hur serviceverksamheten i välfärdsområdet ska kunna tillhandahållas med stöd av enhetliga kriterier och verksamhetsstyrande principer.  

Välfärdsområdet har som mål att förnya sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt och hitta nya sätt att ordna sina tjänster. Välfärdsområdet vill höra hur välfärdsområdets samarbetsparter anser att stegringen av produktions-kostnaderna kunde stävjas samt hur kostnadseffektiviteten i servicen kunde förbättras samt hur välfärdsområdet och de olika tjänsteproducenterna tillsammans kunde utveckla de social- och hälsotjänster som tillhandahålls i välfärdsområdet.

Anmäl dig senast den 1 december