Till innehållet
Coronavirus

Det rådande coronaläget påverkar servicen för äldre i Österbotten

kuvituskuva

Coronaläget är allvarligt i Österbotten. Många fall konstateras fortfarande, både i skolor, på daghem och på många arbetsplatser. I Österbotten i början av sportlovsveckan får totalt 27 patienter sjukhusvård, varav 13 befinner sig på en vårdavdelning inom primärvården, 13 på en vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården och 1 på intensivvårds- och övervakningsavdelningen.

Sjukdomsläget påverkar hem- och boendeservice

I Österbotten är det speciellt hem- och boendeservice som påverkas av den stora mängden coronafall. Bland de som insjuknat finns det många äldre som använder Österbottens välfärdsområdes stödservice. Också personalen inom hem- och boendeservice har drabbats av frånvaro till följd av sjukdom eller karantän, vilket försvårar organiseringen av servicen. Varje enhet påverkas olika och på grund av läget kan det uppstå vissa ändringar som påverkar tidtabellen för klientbesöken.

– Vår kunniga och engagerade personal gör sitt bästa för klienterna och de som bor på enheterna i den här svåra situationen. I och med personalbristen fokuserar vi på de mest väsentliga omsorgs- och vårduppgifterna då vi besöker klienterna, berättar Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice.

Även inom boendeservice har man blivit tvungen att avvika från den normala verksamheten om coronafall konstaterats bland boende eller personal.

De coronarelaterade utmaningarna varierar kraftigt från dag till dag och det finns även regionala skillnader. På enheterna inom hem- och boendeservice råder strikta skyddsåtgärder för att förhindra coronafall. – Vi beklagar att situationen ser ut som den gör och hoppas att den snart blir bättre. Vår personal gör allt de kan för att våra klienter ska få sin service på bästa möjliga sätt, berättar Paula Olin, överskötare för service som ges hem.

Tilläggsuppgifter:

Coronaläget i Österbotten

Marina Kinnunen, direktör, 044 323 1808

Läget inom hem- och boendeservice

Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör, Hem- och boendeservice, 040 128 6327

Paula Olin, överskötare, Service som ges hem, 040 145 0410

Marketta Koskela, överskötare, Boendeservice, 050 438 5989

Monika Björkqvist, chef för Hem- och boendeservice, 050 599 44671

En lägesbild över epidemin 1.3 hittar du på sidan Epidemiläget och rekommendationer.