Till innehållet
Coronavirus

Coronaläget i Österbotten håller på att lugna ner sig

kuvituskuva

Under de senaste veckorna har det skett en ljusning i coronaläget i Österbotten för antalet bekräftade smittfall har minskat i de officiella coronatesterna. Virussjukdomen cirkulerar ändå fortfarande bland befolkningen, och en del av de smittade har blivit allvarligt sjuka. För tillfället vårdas åtta coronapatienter på centralsjukhuset och femton patienter på välfärdsområdets vårdavdelningar.

Merparten av de konstaterade smittfallen i Österbotten förmodas vara förorsakade av omikronvarianten, men det finns fortfarande virus av deltavarianten i cirkulation. Dessutom håller man ögonen upp för nya varianter.

– Vi följer hela tiden med inträdet av nya varianter i Österbotten. Det finns tecken på att de nya virusvarianterna smittar allt lättare, men det finns ännu inte tillräckligt med information om hur allvarliga sjukdomar de förorsakar, konstaterar Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Du stannar väl fortfarande hemma om du är förkyld

Invånarna i Österbotten ombes fortfarande iaktta en god handhygien och stanna hemma om de blir förkylda. Om man får symtom som tyder på coronasmitta bör man undvika kontakter utanför det egna hemmet och exempelvis välja att arbeta på distans. Nu ska coronafall i främsta hand bekräftas med hemtest och i bestämda situationer med officiellt coronatest. Mer information om coronaprovtagningen finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

I Österbotten har den allmänna rekommendationen om användning av munskydd slopats och nu bör man följa THL:s rekommendation. Enheterna inom social- och hälsovården utgör ändå ett undantag, för där önskas besökare fortfarande använda munskydd. Munskydd kan naturligtvis användas även i andra situationer efter eget omdöme. 

Invånarna uppmuntras vaccinera sig mot coronaviruset

Coronavaccinationerna fortsätter i Österbotten. Vi uppmuntrar våra invånare att ta coronavaccinet och påfyllnadsdoser i enlighet med den aktuella rekommendationen.

Inom de närmaste veckorna kommer rekommendationen om en fjärde vaccindos för äldre personer att ses över. Information om förändringar och målgrupper publiceras senare.

En lägesbild över epidemin 9.5 hittar du på sidan epidemiläget och rekommendationer.