Till innehållet
Coronavirus

Coronaläget belastar hälso- och sjukvården och skapar fördröjningar i vården


Under de senaste veckorna har coronaläget i Österbotten varit tämligen stabilt, men allvarligt. Det rikliga antalet smittfall ställer till utmaningar för hälso- och sjukvården, varför det kan uppstå fördröjningar i synnerhet i den icke-brådskande vården. Dessutom har man tillfälligt blivit tvungen att stänga hälsostationer på grund av sjukfrånvaron.

Stanna hemma med symtom

Alla kan genom sitt eget agerande stävja epidemin. Det är fortfarande viktigt att man stannar hemma även med lindriga förkylningssymtom och då undviker kontakter med personer utanför familjen. Om man inte kan arbeta på distans ska man söka om sjukledighet enligt den egna arbetsgivarens anvisningar. Man kan återgå till jobbet och skolan när man inte längre har några symtom. Det här gäller oavsett om symtomen beror på coronaviruset eller andra virus.

Hemtest räcker för de flesta

Coronasmitta ska i första hand bekräftas med hemtest som säljs i butiker och apotek. Ett positivt hemtestresultat behöver inte bekräftas med ett officiellt test.

Gravida samt social- och hälsovårdsanställda som arbetar med kunder rekommenderas söka sig till en officiell provtagning om de får symtom som tyder på coronasmitta. Personer som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom rekommenderas söka sig till en officiell provtagning endast om de får svåra symtom. Det här betyder att hemtest i fortsättningen räcker även för personer i riskgrupper med lindriga symtom.

Drop-in-coronaprovtagningen på Kaserntorget i Vasa stängs i april. Från och med den 11 april ska man boka tid till den coronaprovtagning som finns på Dammbrunnsvägen i Vasa. Provtagningen kommer att vara öppen från måndag till lördag.

En lägesbild över epidemin 22.3 hittar du på sidan Epidemiläget och rekommendationer.