Till innehållet
Coronavirus

Besöksinstruktioner inom boendeservice har uppdaterats


Besök på äldreboenden kan fortsättningsvis genomföras med vissa villkor, trots försvårad covid-situation. Försäkra dig om att besöket är möjligt till enheten.

Vi önskar att besökarna har fullgott vaccinationsskydd. Observera att t.ex. efter utlandsresor föreligger större risk för att man bär på smittsamt virus, oberoende av vaccinationsutsträckning.

Besöken genomförs hälsosäkert. Besök inte enheten ifall du har infektionssymtom. Vi följer noggranna hygienföreskrifter, handtvätt samt användning av desinfektionsmedel. Vi förutsätter ytterligare sedvanliga säkerhetsavstånd. Vi önskar att besöken främst sker i klienternas egna rum.

Arrangörer bör ta kontakt med enhetens föreståndare, så att eventuella mindre tillställningar kan ordnas hälsotryggt enligt ovan givna riktlinjer.

Användning av skyddsmask är obligatoriskt under hela besöket.