Till innehållet

Känner du att friheten finns i variationen? Då kan inhopp och vikariat vara något för dig!

Det flexibla jobbet som inhoppare eller vikarie passar utmärkt även för dig som studerar eller vill extraknäcka. Inhoppen ger dig möjlighet att bekanta dig med olika enheter och arbetsgemenskaper. Inhopp passar alltså också för dig som ännu söker just ditt kompetensområde. Kanske du under inhoppen hittar en arbetsplats som du skulle trivas längre på?

Jobbmöjligheter för inhoppare och vikarier

  • Hemvården och hemsjukhuset
  • Hemförlovningsteamet
  • Serviceboenden
  • Hälsovårdstjänster
  • Barnfamiljer
  • Funktionshinderservice
  • Mentalvårds- och missbrukarservice
  • Allmänmedicinska avdelningar
  • Den specialiserade sjukvården: akutvård, diagnostik, somatiska bäddavdelningar och psykiatri

Hur blir jag inhoppare eller vikarie?

Ladda ner appen Sotender, via den kan du reservera arbetsskift som passar dig. Sotender kommer steg för steg att börja användas i hela välfärdsområdet.

Om du är intresserad av tidsbestämda vikariat är det bara att kontakta rekryterarna eller bekanta dig med utbudet i Kuntarekry.

Rekryterarna

Resurshanteringstjänsterna är den enhet som ansvarar för rekryteringen av vikarier och inhoppare. Resurshanteringstjänsternas rekryterare hjälper arbetstagare och lediga platser att hitta varandra genom att fungera som en länk mellan de arbetsenheter som behöver vikarier. Resurshanteringstjänsterna har ett tätt samarbete med områdets läroanstalter inom social- och hälsovårdsbranschen. Våra rekryterare kan du också stöta på vid olika evenemang, både på skolor och på mässor. Info om kommande evenemang och till exempel drop in-tillfällen kommer i våra sociala medier:

Kontaktuppgifter till rekryterarna i de olika områdena:

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Päivikki Vainio
Avdelningsskötare – Vasa centralsjukhus
Bäddavdelningsvård och polikliniker
040 623 7457

Hanna Leppinen
Biträdande avdelningsskötare – Vasa cetralsjukhus
Psykiatri, serviceboende med heldygnsomsorg
040 646 3366

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare – Vasa centralsjukhus
Psykiatri, diagnostikcentret, avdelning för avancerad rehabilitering, specialgeriatriska avdelningen. Boendeserviceenheter i Vasa.
044 323 2105

Niina Rintamäki
Avdelningsskötare – Vasa centralsjukhus
Akutvård, kvinnor och barn, intensivvårds- och övervakningsavdelningen
040 358 4162

Kirsi Mylläri 
Avdelningsskötare 
Vasa stad allmänmedicinska avdelningar, hemvården 
040 195 0093

Riikka Silorinne
Rekryterare
Alla enheter i Vasa
040 505 3743

Terhi Koitto
Rekryterare
Alla enheter i Vasa
040 776 9272

Charlotta Hannuksela
Rekryterare
Alla enheter i Vasa
040 195 0091

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård, barn och barnfamiljer
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare 
Laihela hälsotjänster
044 323 2105 

Riikka Silorinne
Rekryterare
Alla enheter i Laihela
040 505 3743

Terhi Koitto
Rekryterare
Alla enheter i Laihela
040 776 9272

Charlotta Hannuksela
Rekryterare
Alla enheter i Laihela
040 195 0091

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Chef för resurshanteringstjänster 
050 421 0474 

Majvor Håkans
Avdelningsskötare
040 193 6081

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Emma Rosenlund
Rekryterare
Allmänmedicinska avdelningar, boendeserviceenheter, hemvården (äldreomsorgens), hälsocentralens mottagningar, rådgivningar och skolhälsovården
040 141 6235

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Chef för resurshanteringstjänster 
050 421 0474 

Britta Pekkarinen
Avdelningsskötare
050 570 4536

Tanja Holmberg
Biträdande avdelningsskötare
050 446 0043

Marjo Pohjoisaho
Rekryterare
050 461 9106

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Chef för resurshanteringstjänster 
050 421 0474 

Siw Frostdahl-Blomqvist
Avdelningsskötare
040 182 6867

Tanja Holmberg
Biträdande avdelningsskötare
050 446 0043

Carina Valkonen
Rekryterare
044 403 8520

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Chef för resurshanteringstjänster
050 421 0474 

Hanna Kärr
Avdelningsskötare
040 143 4484

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Nora Nixholm
Rekryterare
Boendeservice för äldre, hemvård, hemsjukhus, hälso- och sjukvårdsmottagningar och allmänmedicinska avdelningar
040 487 3559

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Chef för resurshanteringstjänster
050 421 0474

Heidi Blomqvist 
Avdelningsskötare 
040 180 0773 

Carina Rofhök
T.f. Avdelningsskötare
040 143 4484 

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård i Malax
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård, barn och barnfamiljer
040 555 271

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård i Korsnäs
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Nora Nixholm
Rekryterare
Boendeservice för äldre, hemvård, hemsjukhus, hälso- och sjukvårdsmottagningar och allmänmedicinska avdelningar
040 487 3559

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Chef för resurshanteringstjänster 
050 421 0474

Lisen Svenlin-Södö
Avdelningsskötare 
040 152 3569

Maarit Mitts
Serviceförperson, socialvård
Mentalvårds- och missbrukarenheter, funktionshinderservice, barn och barnfamiljer
040 194 0207

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274