Till innehållet

Vi erbjuder en modern, flexibel och konkurrenskraftig arbetsplats samt stöd av en kompetent personal. Vi vill kontinuerligt förbättra utbildningen av specialiserande läkare och tandläkare. Tilläggsinformation om ansökningsprocessen till specialiseringsutbildningen för läkare och tandläkare hittar du här: 

Om du är intresserad av att arbeta som specialiserande läkare eller tandläkare, ta kontakt! 

Kontakta specialitetens överläkare, övertandläkare eller kontaktperson. 

Kontaktuppgifter – Medicin

Akutmedicin
Teemu Pöytäkangas
teemu.poytakangas@ovph.fi

Anestesiologi och intensivvård
Matias Hannuksela 
matias.hannuksela@ovph.fi

Barnsjukdomar
Tarja Holm 
tarja.holm@ovph.fi

Geriatri
Markus Råback 
markus.raback@ovph.fi

Fysiatri
Annica Sundberg
annica.sundberg@ovph.fi

Förlossning och gynekologi
Jennica Kööpikkä 
jennica.koopikka@ovph.fi

Hudsjukdomar och allergologi
Johanna Hagman
johanna.hagman@ovph.fi

Inremedicin
Otto Knutar
otto.knutar@ovph.fi

Infektionssjukdomar
Silvia Grönroos-Pada 
silvia.gronroos-pada@ovph.fi

Kirurgi
Olli Hautero
olli.hautero@ovph.fi

Lungsjukdomar och allergologi
Johan Söderström
johan.soderstrom@ovph.fi

Neurologi
Jukka Saarinen 
jukka.saarinen@ovph.fi

Onkologi
Antti Jekunen 
antti.jekunen@ovph.fi

Patologi
Jill Hannus
jill.hannus@fimlab.fi 

Psykiatri
Mirja Remes
mirja.remes@ovph.fi

Radiologi
Reijo Autio
reijo.autio@ovph.fi

Örön-, näs och halssjukdomar
Annika Mecklin
annika.mecklin@ovph.fi

Inremedicin (reumatologi, kardiologi, neurologi, lungsjukdomar),
kirurgi, fysiatri, barnsjukdomar, gynekologi, akutmedicin 
Hanna Kujanpää
hanna.kujanpaa@ovph.fi

Geriatri
Markku Kautiainen
markku.kautiainen@ovph.fi

Allmänmedicin
Hanna Kujanpää 
hanna.kujanpaa@ovph.fi

Geriatri
Markus Råback
markus.raback@ovph.fi

Kontaktuppgifter – Tandläkarvetenskap

Rosita Kantola
Övertandläkare
rosita.kantola@ovph.fi

Janne Ollikainen
tf. övertandläkare
janne.ollikainen@ovph.fi  

Minna Ehrnrooth
Övertandläkare
minna.ehrnrooth@ovph.fi