Till innehållet

Österbottens välfärdsområde erbjuder dig möjlighet att studera på läroavtal.

Läroavtal innebär att studerande står i ett arbetsförhållande till arbetsgivaren. Studerande betalas lön enligt kollektivavtal. Ett arbetsavtal samt läroavtal upprättas med studerande, ett så kallat triangelavtal.

 • Läroavtalet kan antingen omfatta hela examen eller utgöra en del av examen (några veckor).
 • Studerande måste arbeta minst 25 timmar per vecka.
 • Välfärdsområdet betalar inte lön för närundervisningsdagarna, men studerandena ansöker om oavlönad ledighet. Vid ev. inkomstavfall kan studerande ansöka om studiesociala förmåner från utbildningsanordnaren.
 • För de studerande som ingår läroavtal upprättas ett arbetsavtal på deltid.

Våra läroavtalplatser

Läroavtalsstuderande kan placeras på enheter inom t.ex. följande serviceområden:

 • Service som ges hem
 • Boendeservice
 • Psykosociala servicens boendeenheter
 • Familjeservice
 • Munhälsovård
 • Funktionshinderserviceens boendeenheter samt dag- och arbetsverksamhet
 • Vårdavdelningar och vårdringar
 • Diagnostik och stödfunktioner
 • Sekreterartjänster
 • Övriga enheter till vilka kan komma professionella med avlagd utbildning på andra stadiet.

Kontaktuppgifter

Är du intresserad av en läroavtalsplats inom välfärdsområdet? Ta kontakt!

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
anna-mari.sanjama@ovph.fi
t. 044 213 4805

Nina Lähdemäki
Koordinerande serviceförman
nina.lahdemaki@ovph.fi
t. 040 555 2719

Tuija Hirvelä
Servicechef– Vasa, Laihela, Korsholm, Vörå
tuija.hirvela@ovph.fi
tel. 044 323 4806

Heidi Luoma-Aho
Koordinerande serviceförman – Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad
heidi.luoma-aho@ovph.fi
tel. 040 574 3315