Till innehållet

Läkarstuderande

Om du är intresserad av att arbeta hos oss, ta kontakt med specialitetens överläkare/kontaktperson! 
En läkarstuderande som är i början av sina studier kan arbeta som sjukhuspraktikant eller patienttransportör.  

Akutmedicin
Teemu Pöytäkangas
teemu.poytakangas@ovph.fi

Anestesiologi och intensivvård
Matias Hannuksela
matias.hannuksela@ovph.fi

Barnsjukdomar
Tarja Holm
tarja.holm@ovph.fi

Geriatri
Markus Råback
markus.raback@ovph.fi

Fysiatri
Annica Sundberg
annica.sundberg@ovph.fi

Förlossning och gynekologi
Jennica Kööpikkä
jennica.koopikka@ovph.fi

Hudsjukdomar och allergologi
Johanna Hagman
johanna.hagman@ovph.fi

Inremedicin
Otto Knutar
otto.knutar@ovph.fi

Infektionssjukdomar
Silvia Grönroos-Pada
silvia.gronroos-pada@ovph.fi

Kirurgi
Olli Hautero
olli.hautero@ovph.fi

Lungsjukdomar och allergologi
Johan Söderström
johan.soderstrom@ovph.fi

Neurologi
Jukka Saarinen
jukka.saarinen@ovph.fi

Onkologi
Antti Jekunen
antti.jekunen@ovph.fi

Patologi
Jill Hannus
jill.hannus@fimlab.fi

Psykiatri
Mirja Remes
mirja.remes@ovph.fi

Radiologi
Reijo Autio
reijo.autio@ovph.fi

Öron-, näs och halssjukdomar
Annika Mecklin
annika.mecklin@ovph.fi

Inremedicin (reumatologi, kardiologi, neurologi, lungsjukdomar),
kirurgi, fysiatri, barnsjukdomar, gynekologi, akutmedicin
Hanna Kujanpää
hanna.kujanpaa@ovph.fi

Geriatri
Markku Kautiainen
markku.kautiainen@ovph.fi

Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby
Britt-Mari Bjon
britt-mari.bjon@ovph.fi

Vasa-Laihela
Annika Lehmusvuo
annika.lehmusvuo@ovph.fi

Malax-Korsnäs, Korsholm, Vörå, Närpes, Kaskö, Kristinestad
Tom Lövdahl
tom.lovdahl@ovph.fi

Tandläkarstuderande

Om du är intresserad av att arbeta hos oss, ta kontakt med specialitetens övertandläkare/kontaktperson! 
En tandläkarstuderande i början av sina studier kan arbeta som tandskötare.   

Anne Hägglund 
regionövertandläkare
anne.hagglund@ovph.fi

Annika Nummela-Mänty
regionövertandläkare
annika.nummela-manty@ovph.fi

Ulrica Pada 
regionövertandläkare
ulrica.pada@ovph.fi