Till innehållet

För läkare

Vi erbjuder också praktik- och arbetsmöjligheter för läkare som har studerat i länder utanför EU/EES och befinner sig i legitimationsprocessen.  

Tammerfors universitet ordnar svenskspråkiga patienttentamen i vår region i samarbete med undervisningshälsocentralen. 

Hanna Kujanpää  
Utbildningsöverläkare 
hanna.kujanpaa@ovph.fi  

För tandläkare

Vi har även praktik- och arbetsmöjligheter för tandläkare som har studerat i länder utanför EU/EES och befinner sig i legitimationsprocessen. För närvarande finns praktikplatser för tandskötare tillgängliga. 

Päivi Meriruoho
paivi.meriruoho@ovph.fi
Vasa-Laihela 

Satu West
satu.west@ovph.fi
Vasa-Laihela 

Hanna Eklund
hanna.eklund@ovph.fi
Malax-Korsnäs, Korsholm, Vörå Närpes, Kaskö, Kristinestad  

Camilla Melberg
camilla.melberg@ovph.fi
Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby