Till innehållet

Österbottens välfärdsområde deltar aktivt i läkar- och tandläkarutbildningen genom decentraliserad grundutbildning.  

Läkarstuderande

Till regionen kommer varje år mer än 700 läkarstuderande för decentraliserad grundutbildning från Åbo och Helsingfors universitet i olika skeden av sina studier och enligt överenskommelse från andra universitet. Studerande kan delta i undervisningsperioder inom både primärvården och specialsjukvården. 

Specialsjukvård:  

Janica Nyman  
Utbildningsplanerare  
Tel: 040 120 9259  
janica.nyman@ovph.fi  

Primärvård:  

Emilia Ylirintala  
Undervisningsskötare/Områdeskoordinator, Österbottens område  
Tel: 040 661 9278  
emilia.ylirintala@ovph.fi  

Tandläkarstuderande

 Tandläkarstuderande vid Åbo universitet erbjuds decentraliserad grundutbildning vid undervisningskliniken i Vasa. Den kliniska vårdutbildningen betonar grundläggande tandvårdsutbildning.      

  

Tandvård:  

Katri Palo  
Övertandläkare Vasa-Laihela 
Tel: 040 747 3136 
katri.palo@ovph.fi