Till innehållet
Allmänt

Är du intresserad av att utveckla servicen i Österbottens välfärdsområde?

Är du intresserad av att bli medlem i välfärdsområdets klientråd och få en möjlighet att påverka socialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänsterna i Österbottens välfärdsområde?

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har haft tre klientråd vars mandatperiod löper ut 31.12.2022. Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023 och därför kommer vi nu att tillsätta tre klientråd för följande servicesektorer för tiden 1.1.2023–31.5.2025:

  1. Barn, unga och familjer
  2. Personer i arbetsför ålder
  3. Äldre personer

Vi vill gärna att klientråden ska bestå av personer som har varierande synsätt och som kommer från olika delar av välfärdsområdet. Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans i en positiv anda ska kunna skapa bättre och regionalt enhetliga socialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänster för välfärdsområdet. Vi vill dessutom att klientråden ska bestå av personer som till ålder, kön, boningsort, kulturella bakgrund och språk representerar invånarna i välfärdsområdet så bra som möjligt. Vi söker medlemmar som är positivt inställda till utveckling och förstår de båda inhemska språken tämligen bra. I och med att vi i klientråden uttryckligen vill ta del av kundernas åsikter kan vi inte välja anställda eller förtroendevalda i Österbottens välfärdsområde till klientråden. Arbetet i råden löper på både svenska och finska.

Upplever det som viktigt att utveckla tjänster som är riktade till en bestämd kund- eller patientgrupp? Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och vad du har för tankar om patientens/kundens ställning och hur den kunde utvecklas. Berätta också varför du är intresserad av det klientråd som du söker till.

Skicka in din ansökan senast den 4 september 2022.

Skicka in din ansökan via webropol.

Eller skicka ansökan direkt till:

Barn, unga och familjer: Åsa Nyberg-Sundqvist, X2, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, asa.nyberg-sundqvist@ovph.fi, 040 1582479

Personer i arbetsför ålder: Sari West, X2, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa sari.west@ovph.fi, 040 1628706

Äldre personer: Tarja Koukkunen, X2, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, tarja.koukkunen@ovph.fi, 040 6552058