Till innehållet
Allmänt

Anvisningar om karantäner och isoleringar kommer att uppdateras


Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet kommer den 13.1 att publicera nya anvisningar som gäller längden på coronakarantäner och -isolering. Österbottens välfärdsområde kommer att uppdatera de regionala anvisningarna så att de motsvarar de nationella rekommendationerna. Anvisningarna uppdateras på välfärdsområdets webbplats så fort som möjligt.

De isolerings- och karantänbeslut som redan har gjorts berörs inte av uppdateringen.