Till innehållet
Allmänt

Användning av fyrverkeripjäser under veneziaden och villaavslutningen

Fyrverkeripjäser
Veneziaden och villaavslutningen firas traditionellt med fyrverkeri.

Mellersta Österbottens, Österbottens räddningsverk och Södra Österbottens räddningsverk har fattat beslut om att man inte behöver göra en anmälan till räddningsverket om användandet av fyrverkerier under tiden 26.8.2023 kl. 18.00–24.00 (390/2005 92 §).

Fyrverkeripjäserna ska användas enligt bruksanvisningarna. Lämpliga avfyrningsplatser är öppna områden och stränder där det inte finns byggnader eller båtar i närheten. Fyrverkeripjäser får inte orsaka fara för människor, byggnader, båtar eller annan egendom. Vid användning av fyrverkeripjäser är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon rekommenderas också för åskådare. (390/2005 91 §).

Nödraketer får endast användas i nödfall.

När det råder varning för skogsbrand är avfyrning av fyrverkeripjäser förbjuden (379/2011 6 §). Fyrverkeripjäser får inte avfyras i centrum av tätorter, bostadsområden och inte heller i närheten av byggnader. Den som använder fyrverkeripjäser ansvarar för användningen av dem och för eventuella skador som orsakas av det. Räddningsverken meddelar på sina webbplatser om eventuella områdesbegränsningar där fyrverkerier inte får användas.

Det är förbjudet att sälja och överlåta fyrverkeripjäser till personer under 18 år och berusade (390/2005 83 §).