Till innehållet
Allmänt

Ändringar i röntgenverksamheten i Korsholm och Oravais

Ansvaret för ordnandet av röntgentjänster i Korsholm och Oravais överförs till Österbottens välfärdsområde från den privata serviceproducenten Synlab. Röntgenkunderna i Korsholm och Oravais vårdas från och med nästa vecka på Korsholms röntgen, för röntgenenheten i Oravais stängs tillfälligt både på grund av ändringsarbeten och personalbrist. Efter 30.9 utförs inga ultraljuds- eller röntgenundersökningar på remiss från privatläkare.

Korsholms röntgen är på grund av ändringar stängd måndag 3.10, men betjänar igen från och med tisdag 4.10. Korsholms röntgen fortsätter med sin verksamhet i sina tidigare utrymmen i anslutning till Korsholms hälsovårdscentral, på adressen Gamla Karperövägen 17 B. Röntgenenheten är öppen från måndag till fredag kl. 8-15.

Röntgenenheten i Oravais är stängd från och med 3.10 och hålls stängd tillsvidare, tills ändringsarbetet är färdigt. Röntgenkunderna i Oravais vårdas under stängningen på röntgenenheten i Korsholm.

För en röntgenundersökning krävs alltid en remiss. Behovet av en remiss bedöms på en läkar- eller skötarmottagning. För att få en bedömning av situationen och vårdbehovet ska man först ringa telefonnummer 06 218 9000. Till röntgen bokar man i fortsättningen en tid genom att ringa telefonnummer 040 5023 969.