Till innehållet
Allmänt

Akuten gör försök med distansläkare

Mannen ler och tittar på sin mobiltelefon som han håller i handen och visar tummen upp med den andra handen.

I Österbottens välfärdsområde kommer man på samjouren i Vasa att testa en digital distansläkartjänst med start i augusti. Distansmottagningen fungerar som en chatt på smarta enheter och webben, där man kan skicka bilder eller öppna videosamtal. På patientens önskan kan distansmottagningen också skötas per telefon.

– Akuten är överbelastad och som en lösning vill vi testa distansmottagning. Försöket pågår i ett halvt år. På övriga håll har distansmottagningen fått god respons. Den är lätt att använda, även för äldre, om patienten sedan tidigare vet hur nätbankskoder fungerar, berättar Ann-Katrin Brandtberg, servicechef på akuten.

Distansläkaren tar hand om akuta fall som inte kräver fysisk undersökning av patienten.

Hit hör exempelvis förkylningssymtom, olika utslag, ögoninflammationer och allergisymtom.

Hur får man en tid till distansmottagningen?

Akuten eller jourhjälpen (telefonnummer 116 117) kan hänvisa patienten till distansmottagningen. Patienten får då en chattkod och en adress till en webbsida, som hen sedan kan öppna via sin egna smarta enhet eller dator.  För att trygga säkerheten krävs stark autentisering, vilket sker genom inloggning via suomi.fi.

– Patienten kan också välja att läkaren ska ringa, om patienten saknar bankkoder eller mobil id för att identifiera sig i webbtjänsten.

Distansläkarmottagningen är öppen på vardagskvällar, veckoslut och söckenhelger. Ett besök hos distansläkaren kostar det samma som ett normalt besök på akuten, men patienten sparar in på till exempel bensinkostnader då hen inte behöver åka hemifrån. Dessutom går det snabbt att få en tid till distansmottagningen och läkaren kan skicka bland annat intyg för sjukledighet via chatten. – Man ska alltid ringa journumret 116 117 innan man åker iväg till akuten, och i nödsituationer är det alltid nödnumret 112 som gäller, påminner Brandtberg.

Bilden visar tre mobiltelefonskärmar, som illustrerar hur fjärrläkartjänsten ser ut på en mobiltelefon.
Så här ser den mobila synen på distansläkartjänsten ut.