Till innehållet
Allmänt

41 fakturor till fel mottagare


I slutet av förra veckan upptäcktes att en del fakturor från Österbottens Välfärdsområde hade gått till fel mottagare. Det är fråga om fakturor till klienter som har uppgett en annan betalare än sig själv, främst klienter inom hem och boendeservice. Det gäller totalt 41 fakturor som gick till en annan mottagare än den som borde ha fått fakturan.

Felet har anmälts till dataombudsmannens byrå.

– Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande inte ska kunna ske igen, säger ekonomidirektör Lena Nystrand.

De drabbade har meddelats per post om det skedda. Fakturan innehåller inga känsliga uppgifter, utan det är endast fråga om klientens namn och den avgift som fakturan gäller.

Österbottens välfärdsområde håller som bäst på att skapa gemensamma rutiner och verksamhetssätt för all klientfakturering. Det tekniska problemet med faktureringen uppstod i samband med det här arbetet och korrigerades omedelbart.

– Jag förstår att det som skett kan orsaka oro hos våra kunder och jag ber alla kunder som felet har berört om ursäkt, säger Lena Nystrand.

–  Vi vill samtidigt passa på att uppmana klienterna eller deras anhöriga att man kan göra ett avtal om e-fakturering och direktbetalning via sin bank.