Till innehållet
Allmänt

Fullmäktige beslutade att ge 300 skötare fast anställning


Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkände förslaget om att välfärdsområdet ger trehundra visstidsanställda skötarvikarier fast anställning. Fullmäktige beslöt också att inrätta nya tjänster inom socialvården. Dessutom kommer fler personer att rekryteras till ekonomi- och personalförvaltningen.

Visstidsanställda först i kö för fast anställning

Inom social- och hälsovården behöver man vikarier i samband med akuta frånvaron, semestrar och oavlönade frånvaron, såsom familjeledigheter. Välfärdsområdet ger nu visstidsanställda vikarier förtur att anmäla sitt intresse för de 300 anställningar som välfärdsområdet avser ändra till ordinarie. Om det efter detta finns lediga platser kommer de att lediganslås på Kuntarekry. För att bemöta behovet på enheterna kommer man i det slutgiltiga valet att ta i beaktande var de intresserade arbetar geografiskt men naturligtvis också hurdan kompetens och utbildning de har.

Fler anställda till socialvården och stödtjänsterna

Samkommunens fullmäktige beslöt också att inrätta nya tjänster inom socialvården. De nya tjänsterna inrättas för att bemöta kraven i den lag som trädde i kraft 1.1.2022 och som innehåller bestämmelser om personaldimensioneringen inom barnskyddet. Med en del av de nya tjänsterna strävar man också efter att underlätta bristen på personal inom socialvården.  De nya tjänsterna är fem ledande socialarbetare, fem socialarbetare, två socialhandledare samt fem befattningar som socialhandledare.

Välfärdsområdets förvaltning ska stärkas med tilläggspersonal. Tilläggspersonalen till förvaltningen behövs för att det inte överfördes personal till vissa stödtjänster och uppgifter inom förvaltningen från kommunerna då välfärdsområdet inledde sin verksamhet. Nya befattningar inrättas i personalförvaltningen, ekonomiförvaltningens inköpsenhet samt fastighetsförvaltningen.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.
– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.
– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.