Till innehållet

Coronavirus

Coronaviruset är en smittsam sjukdom som främst smittar som droppsmitta från en människa till en …

Invånarna i Österbottens välfärdsområde uppmanas vaccinera sig mot coronaviruset och ta boosterdoser enligt de rådande …

Om du får symtom som tyder på att du smittats av coronaviruset ska du undvika …

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten Vi publicerar en lägesbild om coronaläget i regionen på i …