Till innehållet

Coronavirus

Coronaviruset är en smittsam sjukdom som främst smittar som droppsmitta från en människa till en …

Invånarna i Österbottens välfärdsområde uppmanas vaccinera sig mot coronaviruset och ta boosterdoser enligt de rådande …

Om du får symtom som tyder på att du smittats av coronaviruset ska du undvika …

Beslutsfattande under coronaepidemin I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika …

Vad du ska göra om du har fått ett positivt covid-testresultat i ett officiellt PCT-test: …