Till innehållet
Allmänt

Vasa centralsjukhusets laboratorium och kliniska fysiologin flyttar till nya utrymmen

Korridor med dörröppningar dekorerade med gröna landskapstapeter. Bredvid dörröppningarna lyser gröna lysrörslampor.
Renoveringen i Vasa centralsjukhusets laboratorium ska bli klar i juni 2024. Laboratoriet flyttar från evakueringsutrymmen till renoverade utrymmen den 20.6.2024. På flyttdagen är laboratoriet stängt.

Laboratoriet (provtagningen) öppnas för kunder den 24.6.2024.

De renoverade utrymmena ligger i sjukhusets B1-byggnad. Laboratoriet var verksamt i dessa utrymmen fram till 2022, då renoveringen påbörjades och laboratoriet flyttade till evakueringsutrymmena. Ingång till de nya utrymmena sker genom samma ytterdörr som till evakueringsutrymmena i Y-byggnaden.

I samband med flytten kommer Vasa centralsjukhusets laboratorium att öppna tre Nopsa-snabbservicepunkter som en ny tjänst, som fungerar utan tidsbokning och könummer. Vuxna och ungdomar med en laboratorieremiss från den offentliga hälso- och sjukvården kan lämna blodprovet hos Nopsa.

Andra kunder betjänas huvudsakligen genom tidsbokning. Jourkunder och kunder som hämtar eller returnerar kärlen för prover som tagits hemma betjänas med könummer.  Öppethållningstiderna på Vasa centralsjukhusets laboratorium förblir oförändrade (mån-fre kl. 7–15).

Kliniska fysiologin flyttar från S-byggnaden till B1

Kliniska fysiologin flyttar från S-byggnaden på sjukhusområdet i Sandviken i Vasa till den första våningen i B-byggnaden på samma område vecka 25. Kliniska fysiologin är stängd hela midsommarveckan, dvs. 17−21.6. Från och med måndagen den 24 juni tas patienterna emot i de nyrenoverade utrymmena på B1.

Klinisk fysiologi är ett medicinskt specialområde inom vilket man undersöker och mäter organens funktion och eventuella störningar med hjälp av medicinsk teknologi.  Undersökningarna vid klinisk fysiologi kräver remiss och tidsbeställning.  Patienterna kallas till undersökning per brev.