Till innehållet

Stöd i vardagen för barn och familjer

Nedan finns samlat information om socialvårdens tjänster som ges för att stöda barns och familjers välmående i vardagen.

Adoptionsrådgivning ges för att bevaka barnets bästa samt hjälpa barnet, barnets biologiska föräldrar och adoptivföräldrar.

Förebyggande familjearbete Pippi riktar sig till barnfamiljer i Vasa, som upplever utmaningar och förändringar i …

Hemservicen ger stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hushållsarbetet. Vid kartläggningen av hemservicebehovet utgår man från familjens individuella situation och behov. 

På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid utmaningar i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande.