Till innehållet

Stöd i vardagen för äldre

Boendeservice för äldre är till för dig som inte längre klarar dig i ditt eget hem, även om du får ett brett utbud av stödtjänster och hemtjänst.

Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma.

På vårt dagcenter anordnas mångsidig verksamhet vars målsättning är att stöda äldres välbefinnande och funktionsförmåga samt att öka den sociala samvaron.

SAS-byrån (SAS från finskans Selvitä–Arvioi-Sijoita) är en informations- och serviceenhet som förmedlar kortvariga och långvariga vårdplatser.

Kartläggningsteamet i Vasa och Helmi-teamet i Jakobstad erbjuder samordnad betjäning av nya klienter inom hemvården.